Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktuella skolbyggen

Halmstad växer och det behövs fler skolor. Just nu pågår flera skolbyggen inom grundskolan runt om i kommunen.

Från idé till färdiga lokaler

Alla barn och elever har rätt till en bra och säker lokaler men processen från idé till en färdig förskola eller skola är lång och består av flera olika delmoment.
Så här går det till att bygga en förskola eller skola.

 • Gullbrandstorpsskolan


  Gullbrandstorpsskolan ska få eget tillagningskök, nya hemkunskapssalar, ny matsal och nytt bibliotek. Om- och tillbyggnaden planeras att starta under våren 2019 och vara klar till årsskiftet 2019/2020.
 • Kattegattgymnasiet


  Just nu pågår nybyggnation av Kattegattgymnasiet. Den andra etappen av bygget har nu dragit igång. Byggnaden på drygt 11 000 kvadratmeter kommer att stå klar till höstterminen 2021.Den första huskroppen började byggas i mars 2018 och är på drygt 8 000 kvadratmeter. I den ryms bland annat Kattegattgymnasiets huvudentré samt nya lokaler för bibliotek, kafé, aula, hörsal, gemensamma
  uppehållsytor och administration.
  De båda huskropparna kommer att kopplas ihop och bilda en enhet när hela bygget är klart. Det nya Kattegattgymnasiet kommer att ha plats för 1 600 elever och 180 personal.Läs mer om bygget av nya Kattegattgymnasiet.

 • Kärlekens skola


  På Stentorpsvägen 2, på Kärleken, byggs en ny skola för årskurserna 4–9. Byggstart för skolan planeras till sommaren 2018. Skolan är ritad i två plan och har en sammanlagd yta på 7 200 kvadratmeter. Den kommer att rymma 540 elever som beräknas kunna flytta in under sommaren 2020.Skolan är arkitektoniskt uppdelad i 2 volymer sammanbyggdamed en glasgata. Fasadmaterial är tegel och fasadskivor i olika format. Skolans två skepp innehåller lärmiljöer med undervisningslokaler, kök, samt administrationslokaler, och en
  öppen mittdel, ”kunskapsgata”, som har dubbel rumshöjd och ljusinsläpp via sidoljus i tak. Här finns studieplatser, elevcafé samt matsal. Eleverna i årskurs 4-6 kommer att ha en separat entré från skolgården. Eleverna i årskurs 7-9 kommer att använda skolans huvudentré.
  Nyfiken på hur skolan växer fram? Följ bygget via webbkamera.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Linehedsskolan


  För att klara det ökade elevantalet kommer det att göras en om- och tillbyggnad för 300 elever på Linehedsskolan. Tills dess skolan är klar kommer eleverna att flytta in i tillfälliga lokaler, paviljonger, som har satts upp på skolan.Ombyggnationen startade hösten 2017. Under våren 2020 kommer de nya lokalerna stå klara för inflyttning, om allt går enligt plan.
 • Sofiebergsskolan, om- och tillbyggnad


  Under sommaren 2018 planeras en om- och tillbyggnad av Sofiebergsskolan att påbörjas. I dag går 200 elever på skolan i klasserna F–3. Efter ombyggnaden kommer skolan att ha plats för 300 elever.I tillbyggnanden blir det ny matsal, som har rum för 110 elever, nytt bibliotek och lokal för dans, drama och musk. Tillbyggnaden innehåller också en utökad entré mot öster, mot nybyggnaden.Nybyggnaden blir på 1 000 kvadratmeter. Den kommer att innehålla bland annat undervisningslokaler, arbetsrum, ateljé och verkstad, samt lokaler för skolsköterska och personal.
  I december 2019 planeras om- och tillbyggnaden vara klar.

 • Steningeskolan med förskola


  En ny skola håller just nu på att byggas vid Öhrnvägen i Steninge. På fastigheten blir det både en F-3 skola och en förskola med fyra avdelningar och plats för 80 barn. Totalt kommer ungefär 140 barn att gå på skolan och förskolan. Skolan kommer att ha eget tillagningskök och matsal.Markarbeten kommer att påbörjas i slutet av sommaren och inleds med avverkning av vegetation, en hel del träd och buskar kommer att sparas. Efter avverkningen kommer besiktning att ske av intilliggande fastigheter inför sprängarbeten som ska göras. I mitten av december planerar entreprenören att vara klar med grundläggningen och huset kommer därefter att resas. Skolbygget beräknas vara klart i februari 2020.