Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktuella skolbyggen

Halmstad växer och det behövs fler skolor. Just nu pågår flera skolbyggen runt om i kommunen.

Från idé till färdiga lokaler

Alla barn och elever har rätt till en bra och säker lokaler men processen från idé till en färdig förskola eller skola är lång och består av flera olika delmoment.
Så här går det till att bygga en förskola eller skola.

 • Kvibilleskolan


  Just nu pågår om- och tillbyggnad av Kvibilleskolan. Skolan byggs för årskurserna F–6 och kommer att rymma 200 elever. Om- och tillbyggnaden planeras vara klar till höstterminen 2021.
 • Getingeskolan


  Just nu pågår renovering av Getingeskolan. Renoveringen utförs etappvis och inflyttning till skolan kommer att ske varteftersom lokalerna är färdigställda. Paviljongerna som är placerade skolområdet är kvar tillsvidare.
 • Östergårdsskolan


  Nya Östergårdsskolan kommer att byggas på samma plats som den nuvarande skolan. Den nya skolan ska byggas för årskurserna 4–9 och rymma nästan 900 elever. Den nuvarande skolan planeras att vara kvar under byggtiden. När den nya skolan står klar, vilket beräknas ske höstterminen 2024, ska den gamla skolan rivas.Just nu pågår projektering och planering av nya Östergårdsskolan.
 • Fyllingeskolan


  På Fyllinge ska en F-3 skola för 300 elever byggas. Skolan bli i två plan. Just nu pågår arbetet med en ny detaljplan för området. När planen vunnit laga kraft kommer produktionen att påbörjas, vilket tidigast kan bli sommaren 2021.
 • Ranagårdsskolan


  På det nya bostadsområdet Ranagård kommer det att byggas en nya skola för årskurserna F–9, inklusive särskolan. Skolan kommer att rymma nästan 900 elever. Skolan är också tänkt att fungera som mötesplats för unga efter skoltid, och det kommer att finnas ett kombinerat skol- och folkbibliotek i lokalerna.Just nu pågår planering av skolans utformning.
 • Nyhemsskolan


  Nyhemsskolan byggs just nu om för att bli en skola för årskurserna F–3. Sammanlagt kommer 300 elever att gå på skolan när om- och tillbyggnationen är klar. Om allt går planenligt kan elever och personal ta skolan i bruk höstterminen 2022. 
 • Kattegattgymnasiet


  Just nu pågår nybyggnation av Kattegattgymnasiet. Den andra etappen bygget går fort framåt. Byggnaden på drygt 11 000 kvadratmeter kommer att stå klar till höstterminen 2021. Redan från december 2020 kan skolverksamheten börja nyttja en del av byggnaden. När vårterrminen 2021 startar i januari kan elever och personal äta i den nya matsalen. Då kommer det gamla köket och den gamla matsalen att rivas.Den första huskroppen började byggas i mars 2018 och är på drygt 8 000 kvadratmeter. I den ryms bland annat Kattegattgymnasiets huvudentré samt nya lokaler för bibliotek, kafé, aula, hörsal, gemensamma uppehållsytor och administration. Verksamheten tog dessa lokaler i bruk till höstterminen 2020.De båda huskropparna kommer att kopplas ihop och bilda en enhet när hela bygget är klart. Det nya Kattegattgymnasiet kommer att ha plats för 1 600 elever och 180 personal.Läs mer om bygget av nya Kattegattgymnasiet.