Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktuella förskolebyggen

Halmstad växer och det behövs ständigt fler förskolor. Just nu pågår flera förskolebyggen runt om i kommunen.

Från idé till färdiga lokaler

Alla barn och elever har rätt till en bra och säker lokaler men processen från idé till en färdig förskola eller skola är lång och består av flera olika delmoment.
Så här går det till att bygga en förskola eller skola.

 • Aleskogens förskola, centrum


  Vid Alevallen ska det byggas en förskola med åtta avdelningar. Byggnaden blir i två plan och kommer ha plats för 140 barn. Bygglov är beviljat och bygget kommer att påbörjas under hösten 2017.Om allt går enligt plan så blir det inflyttning våren 2019 i den nya förskolan
 • Engelbrekts förskola


  På Engelbrektsgatan (gamla Halmiaplanen) byggs just nu en ny förskola med fyra avdelningar. I en av avdelningarna planeras det för dygnetrunt-verksamhet. Förskolan blir i två plan och kommer att ha eget tillagningskök. Engelbrekts förskola planeras vara klar vid årsskiftet 2019/2020.
 • Galgbergets förskola, centrum


  Vid Nymansgatan ska en förskola byggas med plats för 140 barn. Byggnaden blir i två plan och kommer att inrymma åtta avdelningar.Bygglovet är dock överklagat. När bygget kan starta är ännu oklart.
 • Hedens förskola, Oskarström


  På Esperedsvägen i Oskarström byggs just nu en förskola med fyra avdelningar. Förskolan blir i ett plan och kommer att ha plats för 70 barn. Inflyttning för verksamheten är planerad till årsiftet 2018/2019.
 • Holms förskola, Holm


  Holms skola byggs om till en förskola med tre avdelningar med mottagningskök. Den tidigare gymnastiksalen blir en härlig invändig lekyta för barnen.Byggstart sker under sommaren eller hösten 2018. Senast sommaren 2019 kommer verksamheten att kunna flytta in, om allt går enligt plan.
 • Jutarums förskola, Söndrum


  Avdelningen Östanvinden på Jutarums förskola utökas med två avdelningar. Projektering pågår just nu för om- och tillbyggnad som också kommer att innehålla ett mottagningskök. Om- och tillbyggnaden planeras vara klar för inflytt våren 2019. Då kommer Jutarums förskola att ha sammanlagt sex avdelningar.I byggprojektet ingår också ett bullerplan utmed Tylösandsvägen. Planket kommer att sättas ovanpå en vall. Tanken är att vallen ska kunna användas som pulkabacke och annan lek.  Gång- och cykelväg tillfälligt avstängdUnder ombyggnationen är det begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägar vid förskolan. 
  Gång- och cykelvägen från viadukten under Tylösandsvägen, förbi förskolan och fram till Paviljongvägen kommer att vara avstängd fram till sommaren.          
  Det kommer också att vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägen på Paviljongsvägen samt ha mycket byggtrafik. Av den anledningen rekommenderar vi istället att välja andra närliggande väg och cykelbanor under byggtiden.   
 • Lineheds förskola, centrum


  Lineheds förskola kommer att bestå av tolv avdelningar. Lineheds förskola är ett spännande byggprojekt som just nu är under produktion. Formen på byggnaden kommer att bli rund och ha tre entréer i tre olika färger. Enligt arkitektbeskrivningen ska de tre kulörerna; blått, gult och grönt symbolisera hav, sol och grönska ‑ tre viktiga element i barnens vardag och energiintag.Byggnaden kommer att vara i två plan och ha rum för över 200 barn fördelade på tolv avdelningar. Byggnaden omfattar totalt 3 770 kvadratmeter. Huset kommer att ha miljöprofil som bland annat innebär miljövänliga materialval och solpaneler på taket.Förskolan planeras vara klar under hösten 2019.

 • Myllans förskola 


  På Norra utmarken byggs en tillfällig förskola med åtta avdelningar. Paviljonförskolan kommer att bli i två plan med plats för ungefär 140 barn.Start för bygget är planerat till december 2018.