Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tomt- och småhuskö

I Halmstad säljs de kommunala tomterna via mark- och exploaterings-avdelningen som har i uppdrag att:

  • förvalta den kommunala marken
  • köpa och sälja bostads- och industrimark
  • handha kommunens arrenden
  • upprätta markanvisnings- och exploateringsavtal

Genom tomt- och småhuskön förmedlas alla kommunala stycketomter, men även vissa privatägda tomter samt nyproducerade gruppbyggda småhus, radhus och parhus.

För att kunna tilldelas tomt av kommunen måste man vara med i kommunens tomt- och småhuskö. Avgiften är för närvarande 400 kronor om året.

Alla som är anmälda i tomt- och småhuskön får information om vilka tomter och småhus som finns till försäljning när detta blir aktuellt. Tomterna fördelas efter den tid man varit med i tomtkön.

Här kan du anmäla dig till kommunens tomt- och småhuskö.PDF

Efter att alla som lämnat in intresseanmälan valt tomt, läggs tomter ut på kommunens hemsida under tomter till försäljning.

Vid byte av adress är det er uppgift att anmäla detta till kommunens tomt- och småhuskö. Kommunen får ej information om adressändring på annat sätt.

Information om personuppgiftslagen

I tomt- och småhuskön registreras namn, adress och personnummer, i enlighet med personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvariga är skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats enligt personuppgiftslagen. Utdrag ur registret kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.