Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Södra infarten

Halmstads kommun bygger ny väg som förbättrar trafiksäkerheten på Laholmsvägen och boendemiljön på Öster, gynnar näringslivet i hamnen och skapar förutsättningar för positiv stadsutveckling.

Ny infart till Södra infarten

Aktuell information

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 2017-09-26 §103 och om planen inte blir överklaged inom 3 veckor kommer den sen att vinna laga kraft.

Aktuella handlingar:

PlanbeskrivningPDF

Plankarta del 1PDF

Plankarta del 2PDF

IllustrationskartaPDF

Detaljplan för etapp 2 kommer under 2017. Parallellt upprättar Trafikverket en vägplan för de delar av projektet som är statlig väg.

Byggprojektet Södra Infarten innebär att en ny infart och väg ska byggas som förbättrar förbindelsen mellan motorväg E6 och hamnen samt industriområdena Vilhelmsfält, Larsfrid, Kistinge och Villmanstrand. Denna infart/väg medför också att tung trafik lyfts från den i dag hårt trafikerade Laholmsvägen, vilket leder till mindre buller och färre transporter med farligt gods, samt förbättrar boendemiljön på Öster. Byggnationen kommer även innebära att kopplingen mellan olika stadsdelar och havet kommer att förbättras. Det skapar förutsättningar för positiv stadsutveckling och att nya mötesplatser skapas.

Etapp 1 (planerad byggstart 2018)

1. Ombyggnad av trafikplats E6/Laholmsvägen (byggs av Trafikverket)
2. Ny trafikplats vid E6:ans bro över Västkustbanan. (byggs av Trafikverket)
3. Anslutning till väg 15 inklusive passage över Fylleån via Villmansstrandssvägen, Vilhelmsfälts industriområde vid Montörsgatan, samt huvudsträckan mellan Montörsgatan och Villmanstrandsvägen
4. Ändrad anslutning vid korsningen Laholmsvägen/Ryttarevägen
5. Planskild gång och cykelväg under Laholmsvägen
6. Planskild gång- och cykelförbindelse under Västkustbanan mot Östra stranden vid Fylleån

Etapp 2

7. Huvudsträckan Montörsgatan till Stålverksgatan utmed Västkustbanan
8. Anslutning till Larsfrids- och Villhelmsfälts industriområde
9. Passage av Västkustbanan (byggs av Trafikverket)
10. Gång- och cykelpassage i anslutning till järnvägspassagen (byggs av Trafikverket) 11. Ombyggnad av Larsfridsvägen
12. Ev nybyggnad av cirkulationsplats vid Wrangelsleden/ Larsfridsvägen/ Laholmsvägen
13. Ev nybyggnad av planskild gång och cykelväg i anslutning till ovanstående cirkulationsplats
14. Förlängning av utdragsspår för godståg till hamnen

Planområdet för Södra infarten med etappindelning och kopplingar redovisade.

Planområdet för Södra infarten med etappindelning och kopplingar redovisade.