Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Utdrag ur flygfoto från 2008 med planområdet rödmarkerat

Utdrag ur flygfoto från 2008 med planområdet rödmarkerat

De olika stegen i detaljplansprocessen Programsamråd Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Ny skola och förskola i Steninge

Aktuell information

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun antog 18 mars 2014, § 21 detaljplanen för SKOLA och FÖRSKOLA i Steninge, Hulabäck 1:9, 1:14 och 1:31 m.fl. Steninge, Halmstad. Beslutet har vunnit laga kraft 13 januari 2015.

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte möjliggör byggnation av en ny F-5-skola samt förskola med fyra avdelningar vid Öhrnvägen i Steninge.

Den planerade skoltomten ägs av Halmstads kommun och omfattar ca 14.000 m². I detaljplanen föreslås en byggrätt på totalt 2500 m² bruttoarea för skola samt förskola. Ungefär halva byggnaden får uppföras i 2 våningar medan övrig byggnation föreslås få uppföras i 1 våning. För att anpassas till intilliggande byggnader av kulturhistoriskt värde bör de nya skolbyggnaderna ges traditionella volymer och material. Fasader föreslås vara av trä eller puts och tak av matta material.