Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Program Plansamråd Planutställning Antagande Laga kraft De olika stegen i detaljplansprocessen

Nytt höghus vid Österängsgatan


Just nu är planärendet vilande.
Syftet med detta program är att undersöka möjligheterna att tillskapa byggrätt för ett högre bostadshus inom fastigheten Hertiginnan 6. Programmet syftar också till att, på grund av ett eventuellt ökat framtida behov av ytterligare förskoleplatser i området, undersöka möjligheterna att utöka byggrätten samt säkerställa parkeringsmöjligheterna för förskoleverksamheten inom fastigheten Hattstugan 1.

Planförslaget har varit utställt under tiden 23 maj - 17 juli 2006.