Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ny gruppbostad vid Gathenhielmsvägen

Flygfoto från 2008 med planområdet markerat.

Flygfoto från 2008 med planområdet markerat.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 6 december 2010 - 14 januari 2011. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 13 juni 2011. Beslutet har vunnit laga kraft den 11 juli 2011.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av gruppbostad, äldreboende eller förskola. Det fina läget strax intill kustlinjen, simstadion resp. Prins Bertils stig gör denna tomt utomordentligt lämpad för ett gemensamt boende eller förskola med god tillgång till rekreation.
I uppdraget som Byggnadskontoret fått är det aktuellt att bygga en ny gruppbostad i ett plan för särskilt boende inom handikappomsorgen.