Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Planer och markfrågor

I Halmstads kommun planerar vi för hur framtidens Halmstad ska se ut. Det sker bland annat genom översiktsplaner och detaljplaner. Kom ihåg att du som invånare alltid har möjlighet att vara med och påverka.

Detaljplaner

Detaljplaner för samråd och granskning och lagakraftvunna planer hittar du här. Mer information om detaljplaner hittar du längre ner på sidan.

Projektkatalogen

Projektkatalogen är en lista över aktuella samhällsbyggnadsprojekt som skall prioriteras.

Vill du söka planbesked i Halmstad?

Information och blankett finns här.

Söker du tomt i Halmstad?

Här kan du anmäla dig till kommunens tomt- och småhuskö.
Mer information om tomter hittar du längre ner på sidan.

Utvecklingsprogram i Halmstad

I Halmstads kommuns politiska inriktning för 2012-2014 står det att samhällen utanför staden ska må bra och utvecklas. Sammanlagt pågår sex projekt i Halmstads kommun och de är Framtid Oskarström, Framtid Getinge, Stadens hjärta (Halmstads centrum) Framtid Vallås, Framtid Simlångsdalen och Framtid Trönninge.

Mer information om detaljplaner

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning. Den reglerar om marken ska användas för bostäder, handel, industri, kontor eller annan verksamhet men också hur gator ska anläggas och vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas. Den 1 januari 2015 kedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Läs mer om nya planprocessen från och med 1 januari 2015 här. Äldre detaljplaner handläggs antingen med enkelt förfarande eller normalt förfarande. Pågående detaljplaner och laga kraftvunna planer hittar du på sidan, detaljplaner.

Mer information om tomter och tomtkön

I Halmstad säljs de kommunala tomterna via mark- och exploateringsavdelningen. För att kunna tilldelas tomt av kommunen måste man vara med i kommunens tomt- och småhuskö.

Mark- och exploateringsavdelningen:

  • förvaltar den kommunala marken
  • köper och säljer bostads- och industrimark
  • handhar kommunens arrenden
  • upprättar markanvisnings- och exploateringsavtal