Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Nu finns en uppdaterad version av Miljökonsekvensbeskrivningen för ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge. Utställningstiden har förlängts till den 26 mars eftersom du ska få möjlighet att lämna synpunkter på den uppdaterade versionen.
Här hittar du den uppdaterade versionen av MiljökonsekvensbeskrivningenPDF. Det är samma version som under hela utställningstiden funnits upphängd i Rådhusets entré, i Trönningeskolan samt i Fyllinge bibliotek, och som även funnits tillgänglig i kommunstyrelsens diarium.

Redan inkommet yttrande gäller självklart, men med detta får du tillfälle att justera ditt yttrande eller lämna in ett nytt.

Vill du lämna synpunkter på eller idéer om förslaget?


Eventuella synpunkter ska vara skriftliga med namnunderskrift, adress, fastighetsbeteckning och ska ha inkommit senast den 26 mars 2012 till:

Halmstads Kommun
Kommunstyrelsen
Box 153
301 05 Halmstad

För att ha rätt att överklaga planen efter att den antagits måste du ha lämnat synpunkter under något av planprocessens skeden (program, samråd och utställning). Skrivelsen ska innehålla namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning.

För mer information kontakta:


Tina Wagner, planarkitekt
Telefon: 035-137207
E-post: tina.wagner@halmstad.se