Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sotning och brandskyddskontroll

Kommunen har ansvar för att någon sotar (rengör) hos dig som har en sotningspliktig eldstad med tillhörande rökkanal. Kommunen ansvarar också för att det genomförs brandskyddskontroll. Vid brandskyddskontrollen kollar skorstensfejarteknikern att din eldstad och rökkanal inte har några farliga brister och att det finns skyddsanordningar på taket som gör att det går att ta sig till din skorsten på ett säkert sätt.

Enligt Lag om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats har kommunen ansvar för att av eldstäder och rökkanaler rengörs (sotas) och att brandskyddskontroller sker i brandföre-byggande syfte.

I Halmstads kommun är det Halmstad sotningsväsendelänk till annan webbplats som sköter rengöring/sotning och brandskyddskontroll av aktuella objekt. Det är viktigt att du som ägare av en anläggning anmäler eventuella förändringar till sotningsväsendet. Exempel på en förändring kan vara byte av bränsleslag eftersom det kan påverka hur ofta rengöring/sotning och kontroller ska genomföras.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Sotningstaxan bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten finns. Detsamma gäller avgiften för brandskyddskontrollen.

De aktuella avgifterna (taxorna) för sotning och brandskyddskontroll hittar du under relaterad information på denna sida.