Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bygglov

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov. Du kan även behöva ett bygglov för skyltning.PDF

Kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det enklaste sättet för dig som behöver söka bygglov. I e-tjänsten är det lätt att följa ärendet och du får en återkoppling direkt när ditt ärende är klart. 

En dag i veckan har vi "bygglov över disk" då är du välkommen hit utan att i förväg ha bokat tid. Vill du träffa en handläggare vid ett annat tillfälle måste du först boka tid. Ring Halmstad direkt på telefon 035-13 70 00 för att boka tid.

Bygglovsbefriade åtgärder
De bygglovbefriade åtgärderna som kom i juli 2014, innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Men du behöver ett startbesked innan du börjar bygga.

Därför ska du skicka en anmälan till byggnadskontoret och vänta på att du får besked att du kan starta någon av följande åtgärder:

 • Bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på din tomt.
 • Bygga till och förse ett en- och tvåbostadshus med högst 15 kvadratmeter och förses högst två takkupor.
 • Inreda ett enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen.
 • Förse ditt hus med högst två takkupor utan bygglov.

  Läs mer här

Vill du ha ytterligare information läs på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats

Du behöver bygglov för att:

 • Bygga nya hus eller anläggningar.
 • Göra tillbyggnader.
 • Använda byggnader för annat ändamål.
 • Göra ändringar, som att inreda ytterligare en bostad eller lokal.

Kravet på bygglov är till för att vi ska följa samhällets intressen. Det du ansöker om att få göra, bör inte strida mot detaljplan eller översiktsplan. Det handlar också om att inte skapa problem för dina grannar eller andra människor.

Inom detaljplanerat område krävs bygglov för att:

 • Färga om fasad och byta fasad- och taktäckningsmaterial.
 • Ändra mycket på en byggnads yttre.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
 • Bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra ekonomibyggnader, som exempelvis förråd.
 • Bygga plank högre än 1,1 m, mur högre än 0,4 m. Undantag läs nedan.

Byggloven är kommunens sätt att ta ansvar för att vi bygger hus på lämpliga platser och att det vi bygger stämmer med de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

Bestämmelserna för bygglov är olika

 • inom detaljplanerat område
 • inom samlad bebyggelse
 • utanför ovanstående områden

Byggloven styrs av Plan- och bygglagen.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus behöver inte bygglov för att:

 • Bygga en mur, ett plank eller ett skärmtak kring eller över uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Men då får inte muren eller planket vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Bygga skärmtak över altaner, balkonger eller entréer, om du inte har skärmtak tidigare som tillsammans med det nya taket blir mer än 15 kvm, eller finns närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Bygga komplementbyggnader nära ditt bostadshus som:
 1. tillsammans med andra komplementbyggnader som du byggt på din tomt med stöd av undantag från krav på bygglov inte är större än 15,0 kvm.
 2. har en taknockshöjd som är mindre än 3,0 meter.
 3. inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du behöver inte något bygglov om de grannar som berörs av ditt bygge godkänner att det du bygger placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Servitut, ledningsrätt eller u-område?

Är din fastighet belastad med servitut, ledningsrätt eller u-område får du inte bygga exempelvis plank, mur, friggebod eller pool där.  

Bor du inom strandskyddat område kan du behöva strandskyddsdispens även om du inte behöver bygglov.

Bygglov vid evenemang

Är evenemanget kortare än två veckor behöver du inte bygglov för små byggnader, kiosker, tält, toaletter och skyltar på platsen för evenemanget. Är evenemanget längre måste du söka bygglov.

Vill du sätta upp skyltar eller vepor med reklam för evenemanget, kontakta byggnadskontoret. Kommunen har tio reklampelare i Halmstad där du får affischera fritt.