Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Samhällsorientering för dig som är ny i Sverige - Kommunvux

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering, en kurs som på 100 timmar ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Du läser kursen hos oss på Kommunvux.

Syftet med kurserna

Syftet med kursen är att ge dig information om hur du kan göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du får också chans att diskutera och ställa frågor.

På kursen går vi bland annat genom: hur man söker arbete, olika sätt att se på barnuppfostran och hur man hittar rätt i hälso- och sjukvården.

Kursen ges på ditt modersmål eller annat språk som du behärskar väl. Om det inte finns möjlighet till utbildning på ditt modersmål ges kursen på svenska med tolk.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Samhällsorientering är till för dig som är mellan 18 och 64 år som:

  • nyligen har fått uppehållstillstånd och ingår i ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen
  • är anhöriginvandrare och har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år

Här gör du din anmälan.

Målet med samhällsorienteringen är att du ska utveckla kunskap om:

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv
  • digital kompetens

Digital kompetens

I anslutning till samhällsorienteringen erbjuder vi en kurs i digital kompetens.

Kursen "Digital kompetens" ger dig färdigheter och datorvana. I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Digital kompetens innefattar förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers eller företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Vi gör också studiebesök.

Kursen ges på ditt modersmål eller annat språk som du behärskar väl. Om det inte finns möjlighet till utbildning på ditt modersmål ges kursen på svenska med tolk.

Åtagande

Du ska ha blivit erbjuden samhällsorientering inom ett år från det att du har fått etableringsplan hos Arbetsförmedlingen, eller inom tre år från folkbokföringsdatum, om du har rätt till samhällsorientering, utan att ha en etableringsplan.

För god kvalitet anpassas innehåll och undervisningsmetoderna till din och de andra deltagarnas erfarenhet och bakgrund.

Samhällsorienteringen ska genomföras på ett objektivt sätt och baseras på de svenska grundlagarna och internationella konventioner. Utbildningen följs regelbundet upp genom till exempel: enkäter, besök och intervjuer.

Läs mer om det svenska samhället

Tips! http: //www.informationsverige.se/länk till annan webbplats är en webbportal för dig som är ny i Sverige. Här kan du läsa mer om det svenska samhället. All information finns på flera olika språk.