Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lärvux - särskild utbildning för vuxna

Lärvux är en frivillig skolform som riktar sig till dig över 20 år och som på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har inlärningssvårigheter.

I all undervisning använder vi AKK, digitala verktyg och vi utgår från dina behov och önskemål. Lärvux har sina undervisningslokaler på Kristian IV:s väg 1 – Hus K, 301 18 Halmstad och du är välkommen på studiebesök.

Studiebesök

Vill du komma på ett studiebesök på Lärvux tar du kontakt med:

 • Lärare Anette Ambjörnsson tel: 0729639802 anette.ambjornsson@halmstad.se
 • Rektor Patrik Andersson tel: 0731432677
  patrik.andersson@halmstad.se

Intresserad av att börja studera

Är du intresserad av att börja studera hos oss tar du kontakt med studievägledare på vägledningscentrum på telefon 035-13 70 00 eller gör ett besök på Fredriksvallsgatan 7. 

Intresseanmälan

Du kan också skicka in en intresseanmälan och du vill sedan bli kontaktat av studievägledare. Här finns formuläret där du kan anmäla ditt intresse.

Lärvux startar kurser 2 gånger per år, sista ansökningsdagen för att söka till kurser som startar i augusti är 28/6. Sista ansökningsdag för att söka studier i
januari 2018 meddelas senare.

 • Vi erbjuder dessa kurser på träningskolenivå


  Individ och samhälle
  Kursen kommer bland annat innehålla:
  • Konsumentkunskap 
  • Olika delar i din ekonomi 
  • Mitt hem och min fritid 
  • Att leva tillsammans 
  • Olika samhällsfunktioner 
  • Vad du speciellt vill lära dig och är intresserad av inom områdena individ och samhälle.
  Natur och miljö
  Kursen kommer bland annat att handla om:
  • Årstider i naturen
  • Växter och djur 
  • Återvinning 
  • Människokroppen
  • Vad du speciellt vill lära dig och är intresserad av inom områdena natur och miljö.
  Språk och kommunikation
  Kursen kommer bland att innehålla:
  • Att kommunicera med andra människor 
  • Ipads och datorer som kommunikationsmedel 
  • Signaler och symboler i samhället 
  • På resande fot 
  • Enkla vardagsfraser på engelska.
  • Vad du speciellt vill lära dig och är intresserad av inom områdena språk och kommunikation.

 • Vi erbjuder dessa kurser på grundsärskolenivå


  Svenska
  Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att läsa, skriva och uttrycka dig. Du får bland annat lära dig att samtala, argumentera och förstå andra människors kroppsspråk. Du kommer läsa olika typer av texter till exempel innehållsförteckningar och instruktioner. Du får också tolka och förstå innehållet i media.
  Engelska
  På denna kurs lär du dig bland annat att tala och förstå enkel vardagsengelska och du lär dig fraser som du kan använda när du är på resa. Du kommer läsa och lyssna på engelska texter och du kommer att få skriva enkla berättelser på engelska.
  Matematik
  Kursen tränar dig i grundläggande matematik som till exempel de fyra räknesätten och deras användningsområden. Vardagsmatematik i hemmet, som till exempel att jämföra pris och göra en enkel budget. Du lär dig olika valörer på pengar och hur dessa kan växlas. Geometriska figurer och tid är andra områden i kursen.
  Samhällskunskap
  Detta är en kurs där vi bland annat diskuterar aktuella händelser och på vilka sätt de kan påverka oss. Vi lär oss till exempel om samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i samhället och vi kollar vad som menas med demokrati och vilka riksdagspartier det finns i Sverige.
  Religionskunskap
  Kursen vänder sig till dig som vill ha kunskap om olika religioner och tankegångar i världsreligionerna. Du kommer lära dig om ritualer, symboler och högtider inom olika religioner och du kommer också att få diskutera exempelvis relationer, kärlek och livsstil.
  Biologi
  På denna kurs får du utveckla din förståelse för hur naturen fungerar och hur vi människor påverkar den. Du lär dig om olika årstider och hur man känner igen dessa. Du lär dig också om hur människokroppen fungerar och om enkel förebyggande hälsovård
  Fysik
  Kursen tar upp hur natt, dag, år och årstider kan förklaras. Du lär hur ljud, ljus och exempelvis vind uppstår. Du får genomföra enkla undersökningar. Kursen tar också upp olika former av energi.
  Kemi
  På denna kurs lär du dig bland annat om vatten och luft, naturens kretslopp, kemikalier i hemmet och i samhället samt matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.
  Geografi
  Här lär du dig bland annat om Sverige, nordens länder och andra intressanta platser i världen.
  Historia
  På denna kurs kommer du bland annat att lära dig om olika betydelsefulla historiska personer i svensk historia, intressanta upptäcktsresor, andra världskriget och människors levnadsförhållande i olika tider.
  Svenska som andraspråk
  Kursen kommer ge dig möjlighet att bland annat få läsa, reflekterar och diskuterar över olika texter på svenska. Du kommer även få möta och utveckla kunskap kring film, teater och andra kommunikationsformer.
  Teknik
  Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om hur olika tekniska vardagsföremål fungerar. Du lär dig jämföra och reflektera över tekniska lösningar och identifiera problem som kan lösas med tekniska hjälpmedel.

 • Vi erbjuder denna kurs på gymnasiesärskolenivå


  Teckenspråk 1
  På denna kurs kommer du lära dig vanligt förekommande tecken som används i vardagen och du lär dig bland annat att kommunicera i olika situationer och sammanhang. Du kommer också få lära dig hur olika samhällsfunktioner använder teckenspråk i deras information till människor med hörselnedsättning eller som är döva.

 • Vi erbjuder dessa orienteringskurser


  Orienteringskurs ”På arbetsplatsen”
  På denna kurs lär du dig bland annat om olika yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden – olika arbetsmiljöer –
  rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats.
  Orienteringskurs ”Trafikkunskap”
  Här lär du dig bland annat grundläggande trafikkunskap och om olika sorts fordon