Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vuxenutbildning - frågor och svar

 • Högskoletentor för dig som studerar på annan ort


  Om du studerar på distans i  någon anna stad i Sverige, men är folkbokförd i Halmstad, har du möjlighet att göra dina tentor på Halmstad Kompetenscentrum, Fredriksvallsgatan 7. Du bokar själv tillfälle för tentamen.
 • Centrala studiestödsnämnden, CSN (studiestöd)


  Studiemedel kan sökas från och med höstterminen det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 56. Du kan bara få studiemedel i ett begränsat antal veckor. Studiemedel består av bidrag och lån och beräknas per vecka.För information kontakta Centrala Studiestödsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även ringa CSN på telefon 0771-276 000.Tänk på!
  Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du anmäla detta till utbildningsanordnaren. Du ska även anmäla avbrottet till CSN för att undvika återkrav av studiemedel.

 • Stödverksamhet


  För att på bästa sätt  möta de behov av stöd och hjälp i studierna som du kan ha finns det på Halmstad Kompetenscentrum utbildade pedagoger i specialpedagogik, dyslexi och dyskalkyli.Halmstad Kompetenscentrum erbjuder även orienteringskurser i matematik och/eller i läs- och skrivutveckling för dig som har behov av detta. Läs mer
 • Orienteringskurs


  Orienteringskurs är ett bra val för dig som inte läst på länge. Du kan pröva på hur det är att studera som vuxen, träna studieteknik eller repetera. Efter avslutad orienteringskurs utfärdas intyg. Kontakta vägledningscentrum, Fredriksvallsgatan 7 för mer information.
 • Betyg och beställning av betyg


  Du får betyg efter varje avslutad kurs/delkurs. Skolverket har fastställda betygskriterier och de hittar du på http://www.skolverket.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBeställning av betyg
  Om du vill ha utdrag ur betygskatalog beställer du det på Halmstad Kompetenscentrum. Blankett för beställning av betyg Halmstad Kompetenscentrum är knuten till den nationella betygsdatabasen för högskoleansökningar och rapporterar betygen kontinuerligt. Det betyder att om du ansöker till högre studier (högskola/universitet) så behöver du inte själv skicka in dina betyg. Tänk på att betygen inte syns i  betygsdatabasen eller på studera.nulänk till annan webbplats förrän du sökt en utbildning.
  Har du studerat på vuxenutbildningen före 2014, kontakta Halmstad Kompetenscentrum, Fredriksvallsgatan 7.Utländska betyg
  Du som har en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land kan vända dig till Universitets- och Högskolerådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för bedömning av dina betyg.
  Slutbetyg/examensbevis
  Slutbetyg/examensbevis måste planeras tillsammans med en vägledare på vägledningscentrum, Fredriksvallsgatan 7.
  Regler om slutbetyg
  Regeringen har beslutat om nya regler som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017. Här kan du läsa mer om regeringens beslut.länk till annan webbplats

   
 • Vad är nivåtest?


  Du som söker till grundläggande vuxenutbildning kallas till test i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik för att dina kunskaper skall tas tillvara på bästa sätt. Detta test gör du på Vägledningscentrum, Fredriksvallsgatan 7. 
  Du som söker gymnasial vuxenutbildning har möjlighet att göra en test i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

 • Avbrott från studier


  Om du av någon anledning behöver avbryta dina studier måste du anmäla detta till din skola. Du ska även anmäla avbrottet till Centrala studiestödsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, CSN för att undvika återkrav av studiemedel.
 • Lov och ledighet


  Inga lov förekommer inom kommunal vuxenutbildning. Undervisning bedrivs året om och man gör endast uppehåll för nationella helgdagar.
 • Försäkring


  Försäkring vid olycksfallHalmstads kommun har tecknat en olycksfallsförsäkringlänk till annan webbplats hos Protector Försäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom verksamhetsområdet. Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning, det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. Försäkringen gäller från 2017-07-01 till 2018-06-30.Anmäla skada - vid olycksfallLadda ner Protectors skadeanmälningsblankettlänk till annan webbplatsIfylld och underskriven skadeanmälan postas i original till:
  Protector Försäkring, Skadeanmälan
  Västra Trädgårdsgatan 15
  111 53 Stockholm

 • Vad är validering?


  Validering är till för dig som har kunskaper men saknar bevis på vad du kan. Du kan validera mot ett betyg eller ett kompetensbevis. Kontakta Vägledningscentrum på Fredriksvallsgatan 7.
 • Hur gör jag en prövning?


  En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand utifrån gällande kursplan och sedan gör en tentamen. Efter prövningen sätts ett betyg i kursen. Läs mer här
 • Kan jag läsa om en kurs för att höja mitt betyg?


  Du får endast läsa om kurser för att höja ditt betyg om du har F eller IG. För att höja ett godkänt betyg kan du göra en prövning.
 • Hur gör jag om jag inte kan vara med på undervisningen (frånvaro och sjukanmälan)


  Om du inte kan vara med på undervisningen måste du anmäla detta till din skola första dagen av din frånvaro. Är du sjuk och varit sjuk mer än en vecka måste du lämna sjukintyg till skolan.Tänk på! Anmäler du inte frånvaro och är borta mer än tre veckor, kommer skolan att avsluta dina studier.
 • Hur kan upplägget på mina studier se ut?


  Det kan variera. Det finns tre olika studieformer som används vid vuxenutbildning:
  • Närstudier har en obligatorisk närvaro med i allmänhet 1-4 undervisningstimmar per vecka. Du studerar i grupp på fasta tider.
  • Flexkurser har ett individuellt upplägg. Du studerar efter en individuell studieplan som du kommer överens om med din lärare. Föreläsningar, prov och laborationer görs på skolan.
  • Distanskurser är till för dig med god studievana. Kontakten med din lärare sker till största delen via Internet. Obligatoriska prov och laborationer kan komma att göras på skolan.
  Du väljer själv i din ansökan på vilket sätt du vill studera.Tänk på! För att lyckas med studier inom flex eller distans bör du ha mycket god förmåga att planera och strukturera din tillvaro samt ha goda erfarenheter av studier sedan tidigare.
 • Måste jag betala för vuxenutbildning?


  Nej, all undervisning inom vuxenutbildningen är kostnadsfri. Läromedel och övrigt undervisningsmaterial står du dock för själv.
 • Vem är behörig att läsa inom vuxenutbildningen?


  Du har rätt att delta i vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20, eller om du har slutfört studier på ett nationellt gymnasieprogram.För studier på gymnasial nivå måste du även vara folkbokförd i Halmstads kommun vid kursstart.