Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Teknikutmaningen 2019-2020

Här kommer information som rör Teknikutmaningen och Stora upptäckardagen den 3 mars 2020 fortlöpande att läggas ut.

OBS! Olika uppdrag för förskola/F- åk 6 och för åk 7-9

Information för företag hittar du här.

Mässtider

För fsk - åk 6 kommer mässan att börja exakt kl 09.30 – insläpp sker från kl 8.15 och alla mässutställare ska vara framför scenen och helt klara kl 09.25. Mässan slutar kl 12.00.

Teknikutmaningen är ett verktyg för att arbeta med teknikämnet och allt kopplat till läroplanen! Passa på det här läsåret!

I mars 2019 kom 950 barn och elever!

Uppdrag för förskola och åk F – åk 6:

Öst och Väst möts.

Uppdraget är att ta fram förslag på hur Nissan och områden längs med Nissans östra och västra sidor skulle kunna utvecklas så att fler barn och ungdomar kan lära känna varandra.

Det kom ett brev....

Brev från kommunstyrelsens ordförande

Skolarbete kopplat till Teknikutmaningen förskola och F – åk 6

För att kunna delta i teknikutmaningen och vara med på teknikmässan på Halmstad Arena den 3 mars 2020 behöver man:

 • Anmäla sig till KomTek senast den 30 september.
 • Genomgå obligatorisk utbildningsdag på KomTek (datum 8/10 fm, 10/10 fm eller 18/10 em).
 • Använda Ung Företagsamhets utbildningsmaterial (obligatoriskt) i arbetet med uppdraget/teknikutmaningen.
 • Göra ritningar, bygga modell samt kunna visa på teknisk klurighet (obligatoriskt är programmering, mekanisk rörelse, digitala verktyg).
 • Hitta en dialogpartner på ”andra sidan Nissan”.
 • Visa på hur man har samarbetat med en annan förskola/skola.
 • Visa på hur arbetet är ämnesövergripande samt kopplat till läroplanen.

Skolarbete kopplat till Teknikutmaningen för åk 7 – 9

OBS! Uppdrag kommer från näringslivet

För att kunna delta i teknikutmaningen behöver man:

 • Anmäla sig till KomTek senast den 30 september.
 • Genomgå obligatorisk utbildningsdag på KomTek (datum 9/10 fm, 11/10 em eller 15/10 fm).
 • Formellt åta sig ett uppdrag från näringslivet – besöka företaget.
 • Obligatoriska inslag: Ung Företagsamhets utbildningsmaterial, arbeta med designprocess, programmering/CAD, mekanik, digitala verktyg.
 • Göra ritningar, bygga modell samt kunna visa på teknisk klurighet.
 • Visa på hur arbetet är ämnesövergripande samt kopplat till läroplanen.
 • Redovisning sker i ”klassrummet” med besök från företag och KomTek/Ung Företagsamhet, minimässa på skolan eller med film – man får även använda alla tre alternativen om man vill det - skolan väljer själv vilket som passar bäst – senast den 31 maj ska redovisning vara gjord.
 • Pris utses till tre bästa klasser.
 • Vidare instruktioner om teknikutmaningen får man vid utbildningstillfället på KomTek.

Fortbildningar på KomTek för alla pedagoger under hösten. Välj ett tillfälle.

Förskola och Åk F-6

 • 8 oktober klockan 8.30-10.30
 • 10 oktober klockan 8.30-10.30
 • 18 oktober klockan 13.00-15.00

Åk 7-9

 • 9 oktober klockan 8.30-10.30
 • 11 oktober klockan 13.00-15.00
 • 15 oktober klockan 8.30-10.30

OBS! Anmälan till fortbildning sker direkt till catarina.carlsson@halmstad.se

Lite allmän information!

 • KomTeks Teknikutmaning pågår från hösten 2019 till mars 2020 och avslutas med att förskola och åk F – åk 6 får ställa ut sina konstruktioner på mässan Stora upptäckardagen den 3 mars 2020 på Halmstad Arena. Boka in själva mässdagen 3 mars 2020 i kalendern redan nu, barnen/eleverna måste vara på plats för att kunna vara med och tävla. För åk 7-9 gäller istället att man får besök i klassrummen av jury för bedömning av tävlingsbidragen.
 • Information om support från KomTek, Ung Företagsamhet och allt praktiskt får man på utbildningsdagarna.
 • Om ni har frågor så kontakta Catarina Carlsson, verksamhetschef på KomTek, 0703-558166 eller catarina.carlsson@halmstad.se
 • Man kan anmäla en liten grupp eller en hel klass. Kika redan nu i kalendern efter nationella prov och annat så att ni kan planera i god tid för deltagande.
 • Läraren väljer om klassen ska tillverka endast en konstruktion tillsammans eller flera konstruktioner i mindre grupper. Varje klass får delta i teknikutmaningen med endast en konstruktion/ett bidrag.
 • Tänk på att det inte finns några rätt och fel, låt fantasin flöda! KomTek önskar att vår pedagogik och vårt förhållningssätt ska genomsyra Teknikutmaningen – Ha kul! Gör fel! Det är bättre att uppmuntra och försöka leda eleverna vidare även om vi som vuxna tycker att eleverna inte tänker ”rätt”. Försök att ha ett så brett synsätt som möjligt när ni bedömer elevernas insatser och engagemang. Det ska vara kul med teknik!
 • Barnen/eleverna ska själva göra konstruktionen – det är inte tillåtet att låna in företag eller andra personer som utför arbetet.
 • Eventuella vinster ska ALLTID gå till hela klassen och inte enbart till en eller ett par elever.
 • Tänk på att väga in mångfalds- och jämställdhetsperspektivet i allt ni gör. Detta gäller planering, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och framträdande inför jury och andra besökare. Visa i presentationen att ni har arbetat med det perspektivet.
 • KomTek tillhandahåller vikväggar (145x180 cm-tre vikningar, 180 är höjden) för alla som medverkar. För åk 7-9 kan man få hjälp med transport till klassrummet om man behöver. För fsk-åk 6 som ska vara på Halmstad Arena, ordnar KomTek transporter och ställer ut allt på plats i Halmstad Arena innan alla anländer. Det gäller även bord – ett per grupp (180x70 cm). Alla tilldelas var sin plats och får kartor på utställningshallen i god tid.

För samtliga medverkande gäller att en jury poängsätter utifrån fyra kriterier (fet stil nedan). Juryn väger även in perspektiv utifrån övriga punkter:

 • Teknikhöjd
 • Miljöperspektiv
 • Social hållbarhet
 • Nyhetshöjd idé
 • Entreprenöriella färdigheter
 • Monter
 • Marknadsföring