Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Modersmålsundervisning i gymnasiet

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. Modersmålsundervisning finns på 32 olika språk i Halmstads skolor och är ett eget frivilligt ämne.

Anmälan till modersmålsundervisning

Här kan du anmäla dig till modersmålsundervisning i gymnasietWord. Anmälan för höstterminen lämnas till din skola senast den 15 april och anmälan för vårterminen senast den 15 november.

Modersmålet är grunden för att barnet även ska utvecklas i det svenska språket och i skolans övriga ämnen. I modersmålsundervisningen får barnen möjlighet att samtala, läsa och skriva på sitt modersmål. Modersmålsundervisningen är kostnadsfri.

Rätt till modersmålsundervisning

Alla elever i gymnasiet har rätt till modersmålsundervisning om de talar ett annat språk än svenska i hemmet. Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är att eleven själv önskar det och har grundläggande kunskaper i språket. Detsamma gäller adoptivbarn.

Inför nytt läsår ska samtliga skolformer informera föräldrar/vårdnadshavare om deras rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. För att säkerställa att informationen har uppfattats ges informationen skriftligt och muntligt. Modersmål söks av föräldrar och det förutsätter att minst en förälder använder språket dagligen. Rektor för respektive skola ansvarar för att detta görs.

Modersmålsundervisning kan anordnas:

  • som språkval i gymnasiet
  • inom ramen som moderna språk
  • utanför det vanliga schemat
  • endast ett språk kan läsas som modersmål.

Kurser i ämnet

  • Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
  • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål

Eleverna får betyg i modersmålet i gymnasieskolan. Det finns betygskriterier och kursplaner för modersmålet i likhet med andra ämnen. Du kan läsa mer om ämnet modersmål på skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster