Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Modersmålsundervisning i grundskolan

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Modersmålsundervisning erbjuds från och med årskurs 1 och måste påbörjas senast höstterminen i årskurs 9.

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolanlänk till annan webbplats

Om ansökan beviljas pågår modersmålsundervisningen till och med årskurs 9. Om du som vårdnadshavare väljer att avsluta undervisningen tidigare gör du det i e-tjänsten avsluta modersmål i grundskolalänk till annan webbplats.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska enligt skollagenlänk till annan webbplats erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråklänk till annan webbplats. En elev har bara rätt till modersmålsundervisning i ett språk. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Syftet med modersmålsundervisning

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.