Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads Naturskola

Halmstads Naturskola inspirerar, handleder och kompetensutvecklar kring lärandet för hållbar utveckling med utomhuspedagogiken som arbetssätt. Vi arbetar med barn/elever och pedagoger inom Halmstads kommuns 1-16 års verksamhet, gärna i skolans eller förskolans närmiljö, men också på Lägerskolan Gården Ön.

Halmstads Naturskola är medlemmar i Naturskoleföreningenlänk till annan webbplats och arbetar för en idé..."Att lära in ute!". På Naturskoleföreningens hemsida kan du läsa mer om utomhuspedagogik och hitta information om andra naturskolor i landet.

En Naturskola är ingen plats utan ett arbetssätt, "Att lära in ute". Utomhuspedagogiken bygger på ett aktivt lärande knutet till läroplanerna där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då kunskapen förankras i verkligheten. Flera elever kan hitta sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Begrepp som lustfyllt lärande, upptäckarlust, nyfikenhet, utforskande, sammanhang och helheter, kretslopp och mångfald bygger vår verksamhet. Vi arbetar med skolans/förskolans alla ämnesområden t.ex. naturvetenskap och teknik, matematik, språk, sinnena och hälsa, leken m.m. Utomhuspedagogiken berikar alla ämnesområden i skolan/förskolan.

Boka Lägerskolan

Boka en vistelse för din klass/grupp på Lägerskolan Gården Ön.