Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Psykologer i förskola och skola

Vår målsättning är att skapa ökade möjligheter till förståelse av barn i sin lärandemiljö, oavsett om detta sker genom konsultation, fortbildning eller utredning.

Samtliga psykologer tar, oberoende av geografiskt område, emot frågeställningar från er som arbetar inom förskola eller skola.

Rektor, enskild pedagog eller ett arbetslag kan kontakta någon av psykologerna om det uppstått funderingar kring exempelvis bemötande, föräldrakontakter, barns lärande eller sätt att agera i förskole- eller skolmiljön. En kontakt redan i ett tidigt skede är oftast att föredra.

Som en del av Elevhälsan deltar vi kontinuerligt vid skolornas elevhälsoteamsmöten.

Vi deltar även i diskussioner och analyser inför, eller i, ett förändringsarbete eller utvecklingsarbete på organisationsnivå i förskola och skola.