Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Definitioner av tal-, läs- och skrivsvårigheter

Språkstörning

I fyraårsåldern har det mesta av de språkliga färdigheterna (dvs tal, språk och kommunikation) fallit på plats. En del barn får dock svårigheter med att tillägna sig tal och språk. Svårigheterna kan se ut på många olika sätt och visa sig i olika åldrar.
Detta kan innebära att barnet är senare i talet än sina jämnåriga eller att vuxna och andra barn inte förstår vad barnet säger. Det kan också vara så att barnet inte förstår vad omgivningen säger eller har svårt att använda sig av språket adekvat i ett visst sammanhang.

Svag språklig medvetenhet

Att vara språkligt medveten är en förutsättning för att lära sig läsa. Det innebär att man kan byta perspektiv från ordens innehåll till deras form. Exempel på uppgifter är rim, lyssna ut första ljudet/bokstaven i ett ord och att jämföra ordlängd. Barn som har stora svårigheter med detta, kan behöva extra insatser under första skolåret.

Flerspråkighet

Att vara tvåspråkig innebär oftast inte några svårigheter, men om det finns en språkstörning på modersmålet kan det komplicera inlärningen av det nya språket. Det är viktigt med en kartläggning av båda språken för att kunna hjälpa barnet på rätt sätt. Att utveckla sitt modersmål är bra även för inlärningen av det nya språket.

Uttalssvårigheter

Vanliga uttalsfel i skolåldern är läspning och r-fel. Andra barn har större svårigheter med sitt uttal. För en del elever kan det få sociala konsekvenser.

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter kan bero på många olika faktorer. Till exempel för lite lästräning, språksvårigheter, brister i syn och hörsel, sociala faktorer, neuropsykiatriska faktorer etc samt dyslexi.
"Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet" (Höien och Lundberg).

Kärnhusets logopeder handleder skolpersonal vid behov kring bemötande, digitala verktyg, anpassningar i undervisningen med mera. Utredning av läs- och skrivsvårigheter utförs från och med vårterminen 2016 av logopederna på Hallands sjukhus Halmstad.

Som vårdnadshavare kan man själv kontakta logopederna på Hallands sjukhus Halmstad via en så kallad egenremiss.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster