Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hörselpedagog i förskola och grundskola

Hörselpedagogen är en specialpedagog med särskild kompetens som arbetar för barn och elever med alla typer av hörselnedsättningar. Hörselpedagogen bevakar lärmiljöerna och ger tips på lokalers utformning, informerar om hörseltekniska hjälpmedel, stödjer förskolans och skolans personal med tips på anpassningar och åtgärder, ordnar gemensamma aktiviteter för elever med hörselnedsättning med mera.

Målsättningen är att alla barn och elever med hörselnedsättning ska delta likvärdigt i aktiviteter och kunna tillgodogöra sig undervisningen för att uppnå kunskapskraven och målen för förskolan och grundskolan.

Inför gymnasievalet erbjuder hörselpedagogen individuella samtal med eleven. Eleven ges förståelse för sin hörselnedsättning och dess konsekvenser samt strategier för att överbrygga hörselnedsättningen och bli trygg i användandet av hörseltekniska hjälpmedel.