Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Elevhälsa

Skolsköterskans och skolläkarens hälsofrämjande arbete

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för alla elever från förskoleklass till gymnasiet. På varje skolenhet ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare.

Skolsköterskans eller skolläkarens mottagning

På alla skolor i kommunen har skolsköterskan och skolläkaren regelbunden mottagning. Elever och föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att kontakta skolsköterskan vid behov. Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt.

Elevhälsans medicinska insats - skolhälsovården

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Arbetet ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Skolhälsovården ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du kan kontakta skolläkaren om du har frågor om hälsa som är knutna till skolan och elevens utveckling.

Samverkan sker med skolans övriga personal för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

Kontakta skolsköterska

På varje grundskolas hemsida hittar du kontaktuppgifter till skolsköterskan på skolan.

Skolläkare

Skolläkarna träffas efter överenskommelse med skolsköterska.