Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vilka villkor måste jag uppfylla för att få skolskjuts?

För att du ska få skolskjuts behöver du:

  • vara folkbokförd i Halmstads kommun
  • vara inskriven i grundskolan årskurs F-9 eller särskolan
  • ha sin hemadress* inom skolans upptagningsområde (för särskolan/resursenhet gäller att man får skolskjuts till den skola som kommunen anvisat)
  • ha en skolväg som överstiger särskilda avstånd

Elever kan också ha rätt till anvisad skola på grund av:

* Hemadress = folkbokföringsadressen eller för en elev som är hos en dagbarnvårdare dennes adress inom skolans upptagningsområde. Särskoleelev som är på korttidshem kan få denna adress räknad som hemadress. För elev som bor växelvis hos föräldrar gäller särskilda regler.