Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vem bestämmer och beslutar om skolskjutsen?

Skolskjutsreglerna är fastställda av barn- och ungdomsnämnden. De förtydligar och kompletterar de lagar och förordningar som gäller skolskjutsar i Skollagen. Den praktiska tillämpningen, övergripande planering, samordning och ekonomi sköts av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare.

Överklaga beslut om skolskjuts

Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Beslut om skolskjuts vid skolval kan bara överklagas genom laglighetsprövning.

Skolskjutsregler enligt Skollagen

Enligt skollagen 10 kap 32 § och 11 kap 31 § är hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till grund- och särskoleelever om det behövs med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Skyldigheten omfattar inte elever som väljer att gå i en annan grundskola än den kommunen annars skulle ha placerat dem i. Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer att gå i en fristående skola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter skall kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.