Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vårdnadshavarens, skolans och elevens ansvar vid skolskjuts

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen tills dess att eleven stigit på skolskjutsen. I de fall eleven missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skoldagens slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev på överenskommen tid stiger av skolskjutsen. Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas för att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.

Skolans ansvar

Skolan ansvarar för ordningen och säkerheten vid skolan samt för att eleven kommer med skolskjutsen hem.

Elevens ansvar

Eleverna ska sitta still under färd och använda säkerhetsbälten som alla kommunala bussar är utrustade med.

Eleven ansvarar för att inte uppträda störande eller på annat sätt sabotera ordningen under färd. Vid kraftig oro i bussen och om föraren anser att körningen blir trafikfarlig stannar föraren bussen. Vid skadegörelse och dåligt uppträdande i bussen meddelas rektor och kommunens skolskjutssamordnare. Vid skadegörelse i fordonet kommer händelsen också att polisanmälas.

Elever som missköter sig så att det innebär ett hot mot säkerheten och chaufförernas arbetsmiljö kan tillfälligt avstängas från skolskjuts.