Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kan jag få skolskjuts om jag har en funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller olycksfall?

Funktionsnedsättning på grund av sjukdom

Elever som har en funktionsnedsättning på grund av sjukdom så att eleven inte kan gå/cykla har rätt till skolskjuts oavsett det avstånd som krävs för att annars ha rätt till skolskjuts. Vid bedömning av elevens rätt till skolskjuts behöver läkarintyg skickas in.

Funktionsnedsättning på grund av olycka

Elever som har en funktionsnedsättning på grund av en olyckshändelse som gör att eleven inte kan gå eller cykla till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Då är det kommunens olycksfallsförsäkring för elever som gäller, oavsett om olyckan inträffat under eller utanför skoltid.

Resor som inte ingår

Resor som inte ingår i skolskjuts vid funktionsnedsättning är resor till habilitering, läkarbesök, tandläkarbesök och liknande. De resorna är vårdnadshavarens ansvar.