Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hur överklagar jag ett beslut om skolskjuts?

Att överklaga ett beslut om skolskjuts till anvisad skola

Skolskjutssamordnare har tagit ett beslut som rör skolskjuts för ditt barn. Om du är missnöjd med beslutet ger dig skollagen (2010:800, kapitel 28) möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.

1. Sammanställ överklagan skriftligt
Ett beslut måste överklagas skriftligen och det måste innehålla:

 • personuppgifter på elev och vårdnadshavare (namn, personnummer, adress och telefonnummer)
 • en kopia på beslutet om skolskjuts
 • en text om vilken ändring du som vårdnadshavare begär och motivering därtill
 • intyg och/eller utlåtanden som du vill hänvisa till
 • namnunderskrift
 • texten ”Till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg”.

Tänk gärna på att din överklagan och de övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess.

2. Skicka överklagan till BUN

Adressera och skicka dokumenten till:
Barn- och ungdomsnämnden i Halmstads kommun
Box 155
301 05 Halmstad

Barn- och ungdomsnämnden tar emot överklagan och bedömer ifall överklagan kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Ifall överklagan har kommit in i rätt tid skickas dina dokument vidare från barn- och ungdomsnämnden till Förvaltningsrätten i Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som därefter påbörjar hanteringen av din överklagan.

Att överklaga ett beslut om skolskjuts till vald skola

Skoltskjutssamordnare har tagit ett beslut som rör skolskjuts för ditt barn. Om du är missnöjd med beslutet ger dig kommunallagen (1991:900, kapitel 10) möjlighet att överklaga beslutet som laglighetsprövning till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Laglighetsprövning är i första hand en kontroll över beslutets laglighet. Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten upphäver beslutet om det är olagligt, t.ex. strider mot skollagen, men den sätter inte något nytt beslut i dess ställe. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

1. Sammanställ överklagan skriftligt

Ett beslut måste överklagas skriftligen och det måste innehålla:

 • personuppgifter på elev och vårdnadshavare (namn, personnummer, adress och telefonnummer)
 • en kopia på beslutet om skolskjuts
 • en text om vad det är för fel på beslutet
 • namnunderskrift

Adressera och skicka dokumenten till:
Till Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

Överklagan ska ha inkommit till Förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom tre veckor från det att nämndsprotokollets justering tillkännagivits via kommunens anslagstavla. Tänk gärna på att din överklagan och de övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess.