Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Prognos för antal barn och elever

Halmstads kommun har de senaste åren gjort stora investeringar i förskolor och skolor. Det sker en kraftig ökning av barn och elever inom främst de centrala delarna av Halmstad.

Investeringar för fler förskoleplatser samt nya skollokaler kommer att behövas under perioden 2019–2024 och fortsättningsvis så långt prognosen sträcker sig - år 2050. Utöver behov av lokaler på grund av större efterfrågan vill barn- och ungdomsnämnden också avveckla befintliga lokaler utifrån både krav i läroplaner och ur arbetsmiljösynpunkt.

Prognos för antal barn 1-15 år i förskola och grundskola 2019/2020 – 2024/2025PDF

Prognoserna redovisar antalet barn/elever i åldrarna 1–15 år och redovisas per skolområde/verksamhetsområde fram till läsåret 2024/25.