Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårdnadshavare väldigt nöjda med kommunens förskolor

Strax över 95 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan.  Samtidigt är barn-gruppernas sammansättning och storlek områden som vårdnadshavarna är något mindre nöjda med. Detta är några av de saker som barn- och ungdomsförvaltningens enkät-undersökning riktad till vårdnadshavare med barn i kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg visar.

Undersökningen, som besvarades av 3155 vårdnadshavare, visar att strax över 93 procent  är nöjda med sitt barns förskola och att personalen är väldigt uppskattad.

- Vi är mycket glada över resultatet och det bekräftar den känslan vi får när vi är ute i verksamheterna. Dessutom har vi fått bra information om områden som vi behöver förbättra, säger Kent Roslund, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Förskolans arbete med barnens utveckling och lärande inom språk, kommunikation och skapande får också bra resultat. Däremot är vårdnadshavarna osäkra på hur barnen får utveckla det matematiska tänkandet, se samband mellan natur och samhället och användande av digitala verktyg.

För stora barngrupper
Det område som får ett sämre resultat handlar om storleken på barngrupper samt förskolans lokaler och utemiljö. Informationen ut till vårdnadshavare är också ett område som önskas förbättras.

- Det här ger oss möjlighet att göra insatser som fokuserar på rätt område så att vårdnadshavare ser effekt, säger Kent Roslund.

Återkoppling till personal och vårdnadshavare
Varje förskolechef får nu en rapport för den verksamhet de ansvarar för och kommer till att börja med att gå igenom resultatet med sin personal och se över vilka områden som behöver förbättras. Därefter kommer vårdnadshavarna att få ta del av resultatet.

Så här genomfördes enkäten
Enkäten skickades ut via epost till alla vårdnadshavare, cirka 10 000 stycken, inom den kommunala förskolan. De fristående förskolorna skickade själva ut enkäten till sina vårdnadshavare. Enkäten, som bestod av 20 frågor, kunde besvaras mellan den 20 mars – 7 april. Totalt svarade 3155 personer och det är troligt att endast en av vårdnadshavarna har svarat på enkäten. Det går cirka 5 500 barn i förskolan eller pedagogisk omsorg i Halmstads kommun. Enkätundersökningen är en del i det systematiska kvalitetsarbete som barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med för att ständigt förbättra och utveckla sina verksamheter.