Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vad tycker föräldrarna om Halmstads förskolor?

Under två veckor kommer över 10 000 vårdnadshavare att få möjlighet att tycka till om kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg i en stor enkätundersökning.

Undersökningen, som gäller både kommunala och fristående förskolor, består av 20 frågor och handlar bland annat om förskolans innehåll och hur vårdnadshavare upplever delaktighet och inflytande. Enkätundersökningen är en del i det systematiska kvalitetsarbete som barn- och ungdomsförvaltningen driver.

- Vi ser undersökningen som ett bra verktyg att få in åsikter kring våra verksamheter så att vi på ett bra sätt kan utveckla vår förskola och pedagogiska omsorg. Föräldrarnas upplevelse är en viktig del av förbättringsarbetet, säger Kent Roslund, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Resultatet av undersökningen kommer sedan att användas för att se vilka områden som behöver förbättras i kommunen som helhet, och på varje förskola.

I Halmstads kommun finns idag 87 kommunala förskolor och 27 fristående förskolor med totalt 5 500 barn inskrivna. Undersökningen pågår mellan den 20 mars – 3 april och skickas ut till alla vårdnadshavare via e-post. Enkäten finns också översatt till både engelska och arabiska.

Om du som vårdnadshavare inte fått information om enkätundersökningen via din e-post vänligen prata med personalen på ditt barns förskola.