Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Undersökning av Getingeskolans lokaler kommer att beställas

Halmstads kommun kommer att beställa en byggnadsteknisk undersökning av hela Getingeskolan. I undersökningen kommer samtliga byggnader där förskolebarn och elever på Getingeskolan vistas undersökas för att säkerställa att det inte finns någon risk för människors hälsa.

– Efter den tillfälliga stängningen av skolan vid terminsstarten då vi upptäckte fuktskador har vi arbetat intensivt för att få en helhetsbild kring arbetsmiljön och om skolan är lämplig att vara i tills det beslutats om renovering eller nybyggnation, säger Pauline Broholm-Lindberg, barn- och ungdomsförvaltningens chef.

Under arbetets gång har det även kommit in klagomål från vårdnadshavare till miljöförvaltningen om att elever mår dåligt av inomhusmiljön. Flera vårdnadshavare rapporterar om att deras barn fått uppsöka allergimottagningen och att det finns misstanke att det kan kopplas till skolans inomhusmiljö.

– Våra elevers och personals säkerhet är vår högsta prioritet så det är positivt att det nu ska göras en byggteknisk undersökning av lokalerna, säger förvaltningschef Pauline Broholm-Lindberg.

Förläggande om utredning
Miljöförvaltningen har inspekterat lokalerna och konstaterar att problemen som upptäckdes i augusti har åtgärdats. Men det konstateras samtidigt att temperaturen i salarna är ojämn och att en avvikande lukt kunde kännas i vissa rum. Miljöförvaltningen har därför förelagt barn- och ungdomsnämnden att genomföra och redovisa en byggteknisk undersökning av skolan av en oberoende sakkunnig person.

– Vi kommer att inleda arbetet med att undersöka alla lokaler så fort som möjligt, säger Patrick Kristensson, förvaltningschef fastighetskontoret.