Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två förskolebussar hyrs in

Som en del av barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan med målet att ”förskoleverksamheten ska hålla en högre kvalitet” beslutade barn- och ungdomsnämnden idag att hyra två förskolebussar. Nämnden beslutade även att sänka priset på pedagogiska måltider för personal inom förskola och skola.

Då barn- och ungdomsnämnden inte får äga fordon beslutades det att istället hyra två förskolebussar. Det pågår redan ett arbete med att se över hur bussarna kan användas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt med förhoppningen att öka den pedagogiska mångfalden.

Socialdemokraterna ville i första hand återremittera ärendet och röstade därför nej till det liggande förslaget.

- Tack vare förskolebussarna kommer fler barn att få möjlighet till uteverksamhet i andra miljöer än i det egna närområdet, säger Tove Bergman (MP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Vi utesluter inte möjligheten att införa förskolebussar. Men med femklöverns beslut idag är frågetecknen många och bussarna riskerar att stå tomma i ett garage. Det skulle vara ett slöseri. Vi tycker det vore lämpligare att först ta del av en riskanalys samt en genomförandeplan för hur det praktiskt ska kunna fungera med förskolebussar", säger Krissi Johansson (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Sänkta personalpriser för pedagogiska måltider
För att öka vuxennärvaron bland barn och elever, som ger en lugnare miljö, beslutade barn- och ungdomsnämnden att sänka priset på pedagogiska måltider för personal inom förskola och skola. Beslutet är även ett steg i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare då jämförelser med andra kommuner visar att Halmstads kommun har för närvarande ett högt pris.

Pedagogiska måltider i förskolan är en del av undervisningen. I skolan innebär det att personalen ansvarar för ordning och uppträdande, stöttar elever som behöver hjälp och bidrar genom sin närvaro ett lugn vid måltiden.