Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stort forskningsbidrag till lärare på Sannarpsgymnasiet

Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU) beviljade i november ut ett forskningsanslag till Mikael Thelin på 1 339 700 kr.

IFAU delade totalt ut 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning inom arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Nästan en tredjedel av dessa medel gick till läraren/doktoranden Mikael Thelin på Sannarpsgymnasiet. Mikael kommer att forska om vad som påverkar elevers val av gymnasieskola.

I juni 2014 publicerades Mikaels lic-avhandling som belyser den bakomliggande teorin till de politiska valfrihetsreformerna inom utbildningsväsendet. Teorin har satts i relation till elevers preferenser för vilka faktorer som är centrala vid en gymnasieskola.  Studien utfördes i Halmstads kommun. Nu har IFAU beviljat forskningsmedel för att på nationell nivå kunna utvärdera elevers val av gymnasieskola och bidra med kunskap för valfrihetsreformernas konsekvenser inom utbildningsväsendet.

För mer information kontakta
Mikael Thelin
Tel: 070-444 81 74