Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Smil(e)-boken

2010 startade SMIL(E), Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande Europa. Syftet har varit att främja intresset för teknik, matematik och naturvetenskap i skolan. Resultatet av projektet har sammanfattats i Smil(e)-boken.

Resultatet av projektet som avslutades i november 2013 har samlats i den digitala ”SMILE-boken” som nu är färdigt och redo att användas. I boken finns både information och inspiration. Huvuddelen utgörs av beskrivningar av lektioner och projekt, med bilder och filmer, som genomförts och utvärderats. I boken finns exempel från och för förskollärare, fritidspedagoger, lärare grund- och gymnasieskola samt skolledare. Tanken är att SMILE-boken ska användas för att inspirera alla som arbetar inom skolan.

I Halmstad har 30 skolor varit involverade i projektet, från förskola till gymnasieskola. Eleverna har varit aktiva deltagare i samtliga projekt i fråga om att få testa och prova på olika moment.

Projektet SMIL(E)

SMIL(E) har varit ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge och Danmark som har fått ekonomiskt stöd genom EU. Projektet har haft en totalbudget på 40 miljoner kronor och riktat sig från förskolan till högskolan. Halmstads kommun har varit halländsk projektägare och Varbergs kommun deltog med två aktiviteter.

Det gränsregionala samarbetet mellan de olika länderna har varit viktigt för projektets utveckling.  Pedagoger har dels fått möta kolleger i större science camp-möten för att utbyta erfarenheter, dels har de i mindre grupper träffat kolleger i de andra länderna 6-7 gånger per år. Ett stort utbyte har pedagogerna också fått genom att följa en kollega i något av de andra länderna under en och en halv dag.

Ett förprojekt pågår just nu med syfte att kunna genomföra ett andra SMIL(E) projekt med start under 2015

För mer information kontakta: Frank Wedding, rektor och projektledare SMIL(E) Tel: 070-278 76 20. E-post: frank.wedding@halmstad.se