Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolinspektionens rapport om grundskolan och särskolan klar

I våras genomförde Skolinspektionen tillsyn av grundskolan
och särskolan i Halmstads kommun. Besluten som nu kommit visar utvecklingsområden inom kvalitetsuppföljning och inrapportering av kränkande behandling, men rapporten visar också att eleverna i Halmstad i många fall är nöjdare än genomsnittet.

Den kritik som riktas mot grundskolan och särskolan är i flera fall väldigt lik de föreläggande som gymnasieskolan fick i sin rapport. Det systematiska kvalitetsarbetet fungerar väl i dag jämfört med 2011, då senaste tillsynen genomfördes. Och även inom grundskolan är förbättringsarbetet i flera fall redan igångsatt.

– Vi är väl medvetna om vilka utvecklingsområden vi har och Skolinspektionens beslut visar att vi är på rätt väg i vårt förbättringsarbete, säger barn- och ungdomsförvaltningens chef Pauline Broholm-Lindberg.

Ett föreläggande rör det systematiska kvalitetsarbetet i särskolan. Det är en utmaning som Halmstad och många andra kommuner brottas med, men arbetet för att hitta en fungerande modell är redan påbörjat.

Kritik riktas också mot att det inte funnits tillräckligt med resurser för att erbjuda elever studiehandledning på sitt modersmål. Det berodde på den stora våg av flyktingar som kom till Sverige förra året vilket ledde till en stor brist på personer med rätt kompetens och språkkunskaper.

Här har redan ett förbättringsarbete skett genom att vi har omorganiserat modersmålsundervisningen för att skapa mer tid för studiehandledning. Fram tills nu har organisationen med studiehandledare enbart varit central, men nu kommer verksamheterna också att få pengar för att själva kunna anställa och bättre möta behovet, säger Pauline Broholm-Lindberg.

Halmstad får också föreläggande kopplat till särskilda undervisningsgrupper, en stödinsats som ska beslutas och möjliggöras av rektor. Tidigare har denna stödinsats bara erbjudits på några av kommunens skolor med en central inskrivning av eleverna. Sedan förra året har verksamheten omstrukturerats så att alla skolor ska kunna erbjuda särskilda undervisningsgrupper. Det som återstår är Centrumskolan, en resursenhet med central inskrivning. Där kommer nu att göras en översyn för att se hur vi på bästa sätt kan anpassa verksamheten så att den överensstämmer med styrdokumenten.

Skolinspektionens enkäter till elever i årskurs 5 och årskurs 9 visar att eleverna generellt är något mer nöjda i nästan alla parametrar än vad övriga tillfrågade i riket är samma termin.

– Jag är glad att Skolinspektionens enkäter visar att vi har trygga och nöjda elever. Nu vill vi fortsätta arbetet med att stärka likvärdigheten i undervisningen inom och mellan skolor. Alla elever ska ha rätt till bra undervisning säger förvaltningschef Pauline Broholm-Lindberg.