Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

"Skolan mitt i byn" blir permanent verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag, den 15 februari, att projektet ”Skolan mitt i byn” blir en del av förvaltningens ordinarie verksamhet på Andersberg. Under dagens möte beslutades även att godkänna ett specifikt funktionsprogram för utemiljö på både förskolor och skolor.

2014 startades projektet ”Skolan mitt i byn” med syftet att stärka integrationen, föräldrasamverkan, aktiv fritid samt relationer mellan olika aktörer i och omkring Andersbergsskolan. Under projektets gång, som avslutas i sin nuvarande form i juni 2017, har fler vårdnadshavare blivit delaktiga i skolan och fler barn fått en aktiv fritid men det finns ett fortsatt behov. Därför beslutade i dag barn- och ungdomsnämnden att ”Skolan mitt i byn” permanentas under barn- och ungdomsförvaltningens kompetensområde och att det anslås ekonomiska medel för att täcka kostnaden för detta.

– Tack vare arbetet med ”Skolan mitt i byn” har fler elever på Andersberg fått en möjlighet att möta elever från andra delar av kommunen, både i gemensamma projekt i skolan och genom olika fritidsaktiviteter, säger Tove Bergman (MP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Det känns självklart att arbetet ska fortsätta även kommande år.

Funktionsprogram för utemiljö
En pedagogiskt och funktionell utemiljö på förskolor och skolor har stor betydelse för barns lärande och välbefinnande vilket gjort att barn- och ungdomsnämnden i dag beslutat att godkänna ett funktionsprogram för utemiljö. Funktionsprogrammet är det som ska användas vid planering och utformning av utemiljöer när det byggs nya förskolor och skolor, samt som stöd när befintliga förskolor och skolors utemiljöer ska rustas upp.

– I takt med att staden förtätas blir det allt viktigare med bra och tillräckligt stora utemiljöer vid våra förskolor och skolor, säger Tove Bergman (MP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Tillfälliga lokaler vid Söndrumsskolan 
För att klara av det ökade elevantalet i Söndrum och dess närområde beslutade i dag barn- och ungdomsnämnden att godkänna förslaget att placera tillfälliga lokaler för 150 elever i Söndrum till läsåret 2018/19. Hur elever ska fördelas inom Söndrumsskolorna och i de tillfälliga lokalerna är ännu inte bestämt. 
Barn- och ungdomsnämnden skickar nu ärendet vidare till kommunens samhällsbyggnadsutskott för beslut inför placering och beställning.

Gemensamt elevområde
Oskarström och Åleds elevområde gränsar i dag till varandra och för att kunna använda befintliga skollokaler resurseffektivt och mer flexibelt beslutade i dag barn- och ungdomsnämnden att dess två blir ett gemensamt elevområde. Vilken skola elever kommer att placeras i kan variera över tid beroende på antal barn i varje åldersgrupp och området. Förändringen gäller från och med höstterminen 2017 men berör ingen 6-åring vid placering i förskoleklass till läsåret 2017/18.