Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skärpta antagningskrav för

IB-utbildningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) beslutade idag om ändrade antagningsbestämmelser för IB-(International Baccalaureate) utbildningen på Sannarpsgymnasiet. Detta för att ge eleverna ökade möjligheter att på ett tillfredställande sätt klara sin utbildning.

 IB-utbildningen bedrivs helt och hållet på engelska. Undervisningen sker både på "standard level" och "higher level". Det gör att eleverna behöver höga förkunskaper inom främst engelska och matematik för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

För att säkerställa elevernas förkunskaper och möjligheter att på ett tillfredställande sätt klara utbildningen ändras antagningsbestämmelserna för IB. Förutom bestämmelserna i skollag och gymnasieförordning gäller behörighet till samhällsvetenskapsprogrammet samt krävs betyget C i engelska och D i matematik.

- Det är viktigt att upprätthålla hög kvalitet på IB-utbildningen, säger Dag Hultefors (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Eleverna som tas in måste ha förutsättningar att klara av undervisningen. Jag hoppas att de skärpta antagningskraven kan stimulera elever på högstadiet som vill gå IB-utbildningen att anstränga sig lite extra, säger Dag Hultefors.

Övriga ärenden

Nämnden hanterade vid dagens möte även följande ärenden:

  • Ekonomisk rapport
  • Remiss - Promemorian Internationella skolor (KS 2014/0389)
  • Elevantal i gymnasieskolan - 2014
  • Elevtalsutveckling, långtidsprognos 2014
  • Remiss - Uppdatering av HR-riktlinjen vision 2020
  • Begäran om verksamhetsanpassning av Kattegattgymnasiet

För mer information kontakta:
Ordförande, Dag Hultefors (M), tfn. 076-783 53 85
Vice ordförande, Michael Svensson (S), tfn.070-591 55 59