Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samverkansavtal ger gymnasieelever större valmöjligheter

Ett nytt samverkansavtal har godkänts mellan fem av Hallands kommuner och Region Halland gällande gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det ger möjlighet för eleverna att fritt söka merparten av de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet. Det var ett av de ärenden som behandlades på dagens möte med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Samverkansavtalet syftar till att erbjuda alla elever  i de berörda kommunerna ett likvärdigt och attraktivt utbildningsutbud av hög kvalitet. Avsikten är också att använda resurser och ekonomi på bästa sätt inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Avtalets parter är Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun och Varbergs kommun. Dessa utgör ett antagnings- och samverkansområde.

- Samverkansavtalet är en viktig del i vår strävan att ungdomarna ska ha möjlighet att välja bland ett brett utbud av utbildningar av hög kvalitet, säger utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Dag Hultefors (M). Jag hoppas att den regionala gymnasiesamverkan ska utvecklas ytterligare under kommande år.

De utbildningsdelar som ingår i avtalet är:

  • Nationella program och inriktningar för gymnasieskolan
  • Delar av introduktionsprogrammet
  • Nationella och individuella program för gymnasiesärskolan

Det har tidigare funnits olika samverkansavtal för gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan. I detta avtal sammanförs de båda. Avtalet gäller till och med läsåret 2016/2017.

Övriga ärenden
Nämnden hanterade vid dagens möte även följande ärenden:
- Ekonomisk rapport
- Revisionsrapport: Granskning av verksamhetsberättelse UAN 2013
- Gymnasieorganisation läsåret 2014/2015
- Gymnasieorganisation läsåret 2015/2016
- Revidering av verksamhetsplan 2014-2016

För mer information kontakta:

Ordförande, Dag Hultefors (M), tfn. 076-783 53 85
Vice ordförande, Michael Svensson (S), tfn.070-591 55 59