Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Paviljonger vid Furulundsskolan

På måndagen sammanträdde miljönämnden och beslutade att inte godkänna den anmälan om verksamhet i paviljongerna intill Furulundsskolan, som gjorts inför skolstarten i augusti. Beslutet kommer att överklagas och under tiden ärendet avgörs så kommer skolverksamheten att flytta in.

Furulundsskolan har ett ökande elevantal och nu är paviljonger på plats intill
skolan inför höstterminen. Formellt måste då barn- och ungdomsnämnden anmäla till miljönämnden att de vill starta verksamhet i lokalerna.

Etableringsplatsen för paviljongerna, mellan nuvarande skola och järnvägen, är problematisk ur flera synvinklar för tillfälliga lokaler men inriktningen har varit att göra anpassningar och förstärkningar för att lokalerna ska leva upp till de krav som ställs.

Verksamhet i paviljongerna tills ärendet avgörs

På sitt extra sammanträde den 10 juli så avslogs anmälan om verksamhet med hänvisning till att platsen inte uppfyller kraven. Beslutet kommer att överklagas till länsstyrelsen, och barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med frågan de kommande veckorna. De olika inblandade nämnderna tolkar de krav som finns på skolmiljön olika, och genom överklagandet får Halmstads kommun en prövning av vilka krav som gäller vid etableringar.

Under överklagandetiden kan skolverksamheten bedrivas som planerat.  Det innebär att skolledingen räknar med att flytta in i lokalerna under sommarlovet och starta undervisningen som tänkt i augusti.