Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öppen förskola på Spenshult

För att möta barnens behov av pedagogisk verksamhet på Spenshults asylboende beslutade i dag barn- och ungdomsnämnden att starta en öppen förskola på boendet. 

I dag finns det cirka 50 barn i förskoleåldern på asylboendet utanför Oskarström. Ett antal som beräknas öka till det dubbla när boendet är fullbelagt. Barn till asylsökande har rätt till allmän förskola från tre års ålder eller för att vårdnadshavarna arbetar eller studerar. En öppen förskola kan på ett bra sätt ge samhällsinformation till vårdnadshavare och samtidigt pedagogiskt stimulera barnen så de får en bra övergång till förskolan om uppehållstillstånd beviljas.

Den öppna förskolan kommer att vara öppen tre timmar per dag och vara i de redan befintliga lokalerna på Spenshults asylboende.

Satsning på kompetenshöjning av anställda

För att klara av de kommande utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning inom förskola och skola beslutade barn- och ungdomsnämnden i dag att anslå extra medel så att medarbetare kan delta i behörighetsgivande utbildningar. Det största kompetensbehovet finns i dag bland speciallärare/specialpedagoger och behöriga lärare som undervisar i svenska som andra språk.

Beslutet innebär att medarbetare får möjlighet att vara tjänstledig 10-20 procent och samtidigt behålla sin lön under studierna. Målet är att fler förskolelärare och lärare ska bli motiverade att fortbilda sig inom ramen för sin anställning som speciallärare/specialpedagog och lärare med behörighet i svenska som andra språk.

Kontraktet för Soldalens förskola förlängs

För att klara av den ökade efterfrågan på förskoleplatser tills permanenta lokaler är på plats beslutades det i dag att förlänga kontraktet för Soldalens förskola i Söndrum.

På grund av brist på förskoleplatser 2016 hyrdes lokalerna för Soldalens förskola in som tillfälliga lokaler. Trots att lokalerna inte specifikt är anpassade för förskola har det fungerat mycket bra för verksamheten.

Kontraktet förlängs till 31 december 2018.