Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny skola i Getinge bästa alternativet

Det ska byggas en ny skola i Getinge så snart som möjligt.
Det fastslog barn- och ungdomsnämnden (BUN) i dag onsdag och skickar nu frågan till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Getingeskolan har länge varit i behov av ombyggnad och
anpassning för att få fungerande lärmiljöer och en god inomhusmiljö.

Baserat på den utredning fastighetskontoret gjort, där man
presenterat tre olika framtida alternativ för Getingeskolan, anser barn- och
ungdomsnämnden att en ny skola i Getinge är det bästa alternativet. En ny skola gör att man får en skola med god inomhusmiljö och lärmiljöer som är utformade för dagens arbetssätt.

– Jag välkomnar beslutet, säger Tove Bergman (MP) ordförande i
barn- och ungdomsnämnden. Det är hög tid att alla berörda, elever, föräldrar
och personal, får veta hur den långsiktiga lösningen för skolan i Getinge ser
ut.

Barn- och ungdomsnämnden ger även barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett underlag där minst två alternativ för en ny skola presenteras. Ett alternativ är en ny skola i Getinge för årskurs F-9 och ett alternativ är en ny skola i Getinge för årskurs F-6, där i så fall årskurs 7-9 placeras i Harplinge eller på annan plats i närområdet.