Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya nämndsbeslut om grundskolor i centrala Halmstad, Holm och Slättåkra

Barn- och ungdomsnämnden tog beslut kring flera av Halmstads kommuns grundskolor vid sammanträdet den 25 november 2015. Linehedsskolan ska vara kvar och byggas ut. På grund av det starkt ökande elevantalet i centrala Halmstad föreslås kommunstyrelsen att påbörja projekteringen av den nya grundskolan på Kärleken och börja planera för att bygga ytterligare nya grundskolor så snart som möjligt. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om att avveckla skolorna i Holm och Slättåkra.

Linehedsskolan

Barn- och ungdomsnämnden beslutade att Linehedsskolan ska vara kvar och att skolan ska byggas ut för att kunna ge plats åt 300 elever i årskurserna F-3. De nya lokalerna ska vara byggda så att de kan fungera både för skola och förskola när barn- och elevantal förändras.

Nya grundskolor i centrala Halmstad

Barn- och ungdomsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att snarast ta fram förslag till möjliga placeringar av nya grundskolor i centrala Halmstad då behovet av fler elevplatser i området är stort och fortsätter öka fram till 2030. Nya skolor med cirka 500-750 elever per skola behövs i områdena Furulund/Frennarp, västra delen av centrum Slottsjord/Brunnsåker, östra delen av centrum/Andersberg/Snöstorp samt Kärleken. Dessutom behöver vissa skolor byggas till för att klara elevantalets ökning.

Ny grundskola på Kärleken

Barn- och ungdomsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att snarast påbörja projekteringen av en ny grundskola på Kärleken med plats för 500 elever iårskurserna F-9. Där ska även finnas möjligheter att bygga ut skolan för att ge plats åt 750 elever.

Holms skola

Barn- och ungdomsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Holms skola från och med läsåret 2016/17. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om avveckling ska eleverna erbjudas plats på Sofiebergsskolan.

Kommunfullmäktige kommer att ta beslut på februarimötet 2016.

Slättåkraskolan

Barn- och ungdomsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Slättåkraskolan från och med läsåret 2016/17. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om avveckling delas Slättåkraskolans nuvarande geografiska elevområde och eleverna kommer att tillhöra Oskarströms eller Kvibilles elevområde.

Kommunfullmäktige kommer att ta beslut på februarimötet 2016.