Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu startar en öppen förskola på Andersberg

Som en del av kommunens integrationsarbete har barn- och
ungdomsnämnden i dag, den 19 oktober, beslutat att starta en öppen förskola på
Andersberg. Målet är att verksamheten ska kunna öppna redan i början av 2017.

Det ökade antalet asylsökande familjer i Halmstads kommun har gjort att det efterfrågats en samlingsplats för familjer på Andersberg med omnejd. Den öppna förskolan ska ge en möjlighet för vårdnadshavare, framförallt asylsökande mödrar och yngre barn, att mötas på en neutral plats.

På den öppna förskolan kommer vårdnadshavarna att få information om stödinsatser, delta i föräldrautbildningar, få samhällsinformation men även erbjudas att delta i andra utvecklande
aktiviteter. Verksamheten kommer att bedrivas i samarbete med bland annat vårdcentralen, barn- och fritidsprogrammet på Sannarpsgymnasiet och andra kommunala förvaltningar som socialförvaltningen och kulturförvaltningen.

Riktlinje för nyanlända barn och elever
Under de senaste två åren har Halmstads kommun även tagit emot närmre 700
nyanlända elever till kommunens grundskolor. I dag tog barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny riktlinje – ”Riktlinje för mottagande av nyanlända barn och elever”. Riktlinjen, som bland annat innehåller en checklista och lathund, bygger på Skollagen och Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. Syftet är att säkerställa att alla elever får ett likvärdigt mottagande på sina skolor och likvärdig möjlighetet till utbildning. Stora delar av riktlinjen har redan implementerats i skolorna, något som bidrar till ökad integration.