Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu förbättras kvalitétsarbetet på förskolor och fritidshem

För att klara av det allt tydligare pedagogiska uppdraget på förskolor och fritidshem kommer antalet studie- och planeringsdagar att utökas från två till tre dagar per termin. Förändringen gäller från och med januari 2017. Detta beslutades under dagens möte av barn- och ungdomsnämnden.

Studie- och planeringsdagarna har, sedan införandet 1999, använts till att utveckla arbetet i verksamheten genom att ta fram prioriteringar, pedagogiska förhållningssätt, kompetensutveckla personalen samt utföra uppföljningar och utvärderingar.

Under de senaste åren har både förskola och fritidshem fått ett tydligare pedagogiskt uppdrag som kräver mer tid av pedagogerna. 2012 infördes nya krav i förskolans läroplan på att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten och 2016 fick fritidshemmet ett eget kapitel kring uppdrag och mål i grundskolans läroplan. Det är uppdrag som kräver mer arbete och i dag är det svårt att samla all personal samtidigt för att utveckla verksamheten.

Fler studie- och planeringsdagar gör att pedagogerna på förskolan och fritidshem får en möjlighet att vara med att utveckla kvalitén i verksamheten på ett positivt sätt. Eftersom det är pedagogerna som är närmast barnen i vardagen krävs det tid för planering för att kunna ta tillvarata deras kompetens.

Som en del i underlaget till beslutet genomförde barn- och ungdomsförvaltningen en enkätundersökning bland vårdnadshavare i förskola och fritidshem med frågor kring ökade studie- och planeringsdagar.

Införs januari 2017
Förändringen träder i kraft från och med januari 2017 och i barn- och ungdomsnämndens beslut får förvaltningen i uppdrag att utvärdera förändringen under hösten 2017.

De föräldrar som behöver omsorg under stängningsdagarna kommer som vanligt att erbjudas plats på en närliggande förskola eller fritidshem.