Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Miljoner till hjärnsmarta elever

Skolverket har beviljat Halmstads kommun 1,8 miljoner i statsbidrag för att utveckla konceptet Hjärnsmart. Målet är att få ett helhetsperspektiv på hur goda vanor i livet ger positiva effekter på skolarbetet genom hela grundskolan och gymnasiet.

Det är Haverdals byskola och Stenstorpsskolan som tillsammans med Kattegattgymnasiet skickat in ansökan till Skolverket. Av närmare 200 ansökningar är Hjärnsmart ett av 48 projekt i Sverige som nu beviljas statsbidrag för hälsofrämjande arbete.

På Kattegattgymnasiet i Halmstad arbetar man sedan flera år tillsammans med hjärnforskare för att öka inlärningen och minska stressen hos eleverna. Konceptet Hjärnsmart handlar om att skapa en medvetenhet om hur hjärnan fungerar.

Elever, lärare och skolledning arbetar med ”10 goda vanor” där bland annat fysisk träning, positivt tänkande, vänner, mat och sömn ingår. Skolan har tillsammans med hjärnforskare arbetat fram ett treårskoncept med utbildningsmaterial för elever på gymnasiet.

Haverdals byskola har sedan tidigare jobbat med konceptet medan Stenstorpsskolan är på väg att börja. Pengarna ska nu användas till att undersöka hur en förståelse för tio goda vanor påverkar elevernas lärande, hälsa, motivation, och exekutiva funktioner. Dessutom behöver material och utbildningskoncept som tagits fram testas och vidareutvecklas med stöd av forskare.

Målet är att utveckla, förfina och förädla en modell där idéer prövas för hälsofrämjande skolutvecklingsarbete genom hela skolåldern, och vidareutveckla konceptet för att kunna integreras i både grundskola och gymnasium.

10 goda vanor

  • Mat
  • Fysisk träning
  • Positiv tanke
  • Hantera stress
  • Lär nya saker
  • Repetition
  • Omväxling
  • Ta egna beslut