Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens gymnasie-elever deltar i totalförsvarsdag

Till följd av arbetet i Försvarsmaktsråd Halland genomförs en informationsdag för gymnasieelever om det Svenska totalförsvaret. Länsstyrelsen i Halland håller samman de civila delarna medan Halmstads garnison står för de militära inslagen.

Den 25 augusti samlas 1200 gymnasie-elever i årskurs 2 från Halmstads kommuns skolor, på regementsområdet i Halmstad. Detta för att vara med på en informationsdag om det Svenska totalförsvaret.

Eleverna delas in i olika grupper för att sedan gå runt på olika stationer. På stationerna får de information om totalförsvarets civila delar exempelvis instruktioner om hur man klarar sig i en krissituation och vad man bör ha i sin ”beredskapslåda” för att klara 72 timmar. De får även hjälpa till att bygga en fördämning och informeras om polisens och räddningstjänstens uppgifter. Försvarsmakten berättar om vilka insatser och vilket arbete organisationen kan göra i kris-situationer och även i krig.

Försvarsmaktsråd Halland är ett regionalt samverkansorgan mellan Försvarsmaktens enheter i Halland, Länsstyrelsen i Halland, Hallands kommuner, Polis och näringslivsrepresentanter.