Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ja, till estetisk spetsutbildning på Sturegymnasiet

Skolverket har godkänt riksrekryterande estetisk spetsutbildning på estetiska programmet inriktning musik på Sturegymnasiet. För eleverna öppnar utbildningen många möjligheter för högre musikaliska studier och framtida yrkesutövning.

Spetsutbildningen kommer att täppa till det glapp som finns i utbildningskedjan för mycket begåvade elever inom musikområdet, steget mellan gymnasieskola och högre utbildningar. Elevernas möjlighet att delta i samarbete med musikhögskolan i Malmö och andra musikinstitutioner gör att språnget från gymnasieutbildning till en högre konstnärlig utbildning blir mindre.

Spetsutbildningen
Utbildningen är generellt högskoleförberedande och kvalificerat konstnärlig riktad mot högre konstnärliga studier. Den är dessutom kraftigt infärgad av utbildning i ledarskap. Tillsammans ska det ge eleverna en gedigen plattform för fortsatt utbildning och framtida yrkesliv. Eleverna ska erbjudas möjlighet till stor utveckling på sina instrument i kombination med ledarskapsinriktad utbildning. Med ytterligare fördjupning i ensembleledning/arrangemang/ledarskap förbereds elever för såväl högre konstnärliga studier som för yrkesliv. I projekt, i utbildningen ska elever ges möjlighet att såväl följa som leda produktioner från idé till publika framträdanden. Här ska även förmågor till samverkan mellan olika konstarter utvecklas.

Skolverkets beslut om riksrekryterande estetisk spetsutbildning ska gälla för fyra antagningsomgångar, från och med läsåret 2015/16, med ca tio antagningsplatser per år.

Samarbete
Sturegymnasiet har sedan länge haft ett utbyte med högre konstnärliga utbildningar.
Nu fördjupas samarbetet med musikhögskolan i Malmö. Musikhögskolan visar ett stort intresse av att fördjupa samarbetet i och med att spetsutbildning etableras. Utöver samverkan med musikhögskolan i Malmö finns etablerade kontakter med andra lärosäten och konstnärliga institutioner. Kontakter som väl kan utvecklas.

För mer information kontakta:
Kjell Eklund, rektor Suregymnasiet
Tel: 072-711 99 46.  E-post: kjell.eklund@halmstad.se