Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Intensivt arbete pågår för att skaffa tillfälliga förskoleplatser

Kommunens intensiva arbete fortsätter för att hitta alternativa lösningar för de familjer som ännu inte fått en förskoleplats under våren 2016. Snabba beslut kan bidra till att familjen erbjuds en tillfällig plats med kort varsel och på en förskola som de inte sökt. Avsikten är att familjerna sedan kommer att erbjudas en ny plats på förskola i närområdet.

Halmstads kommuns planering av förskoleplatser har påverkats av oväntade faktorer under året och flera av de planerade förskoleavdelningar som skulle ha startats upp är försenade.

Kommunen saknar därför förskoleplatser men arbetar intensivt med att försöka hitta alternativa lösningar i avvaktan på att de försenade paviljongerna ska komma på plats. Det är därför oklart om några familjer kommer att bli utan förskoleplats under våren.

Tillfälliga lokaler

Ett antal tillfälliga förskolor är på gång att startas och just nu tittar vi på flera olika alternativ som kan fungera som provisoriska platser. Lokalerna måste godkännas av myndigheter, ha personal och utrustas för förskola. Det handlar om tryggheten och säkerheten för barnen så kraven på lokalernas inom- och utomhusmiljö är hårda. Vi har kunnat erbjuda ett antal familjer platser på provisoriska förskolor redan i januari men i dagsläget har kommunen få definitiva beslut och kan därmed inte heller ge besked om startdatum.

Besked kan komma snabbt

Så fort vi har en plats att erbjuda kommer den familj som har aktuell köplats att få ett platserbjudande via e-post/brev. På grund av situationen kan erbjudandet om plats komma med kort varsel och den placering som erbjuds kan vara på en annan förskola och i ett annat område än de som familjen sökt. Tidsperspektivet på barnets tillfälliga placering är cirka sex månader sedan är avsikten att barnet ska få en plats i det förskoleområde som barnet är folkbokfört i.

Halmstads kommun arbetar vidare med att försöka lösa alla familjers behov av förskoleplats. Barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp har tagit beslut om att arbeta över skolområdesgränserna och placerarna kommer att ”saxa köerna” det vill säga utgå från en kommungemensam kö.

Håll dig gärna uppdaterad om situationen kring förskoleplatserna.