Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Intervju med specialistläkare Kjell Andersson

Den byggtekniska undersökning som gjorts på Getingeskolan innehåller resultat som Kjell Andersson, specialistläkare i yrkes- och miljömedicin, tittat på ur medicinsk synvikel.

Kjell Andersson har arbetat med yrkes- och miljömedicin i över 20 år och är van vid att göra medicinska bedömningar utifrån byggnadstekniska undersökningar.

Kjell Andersson är också den som kommer att analysera de enkäter som nu ska skickas ut till elever, personal och vårdnadshavare. Därefter levererar han en rapport.

Så här säger Kjell Andersson om den byggtekniska undersökningen:

Utifrån din erfarenhet, tror du det finns någon koppling mellan skolan och de allergiska problem vissa barn har fått?
- Ja, jag tror det kan finnas en koppling mellan symptomen och byggnaden, men baserat på undersökningarna kan vi i nuläget inte säga på vilket sätt. Oftast är det barn som redan utvecklat en allergi som är känsligare och får symptom. Min rekommendation är att gå vidare med undersökningarna för att försöka hitta eventuella samband.

När du läst rapporten och tittat på provresultaten, vad tänker du då?
- Det är inga märkvärdiga provsvar utan ganska normala baserat på skolans ålder och konstruktion. Rent medicinskt ringer det inga varningsklockor.

Hade du rekommenderat evakuering när du sett resultaten på mätningarna?
- Baserat enbart på mätningarna ser jag inga behov av evakuering. 
Däremot tycker jag det var rätt att evakuera eftersom så många elever trots allt fått symptom och lokalerna behövde undersökas.

Finns det någon del av byggnaden som du skulle säga är hälsovådlig?
- Ventilationen är inte anpassad till verksamheten och det förekommer olika lukter, men jag skulle inte tala om hälsovådliga lokaler.

Kan något av ämnena i byggnaden ge bestående men?
- Inte i de halter som uppmätts i dagsläget.

Hur görs enkätundersökningen?
-
Undersökningen består av frågor som skickas ut till elever i årskurs 6-9, personal och vårdnadshavare i de yngre årskurserna. Svaren kommer jag att sammanställa och analysera och sedan leverera en rapport. Om man är nyfiken hittar man mer information på min hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster