Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högstadiet på Getingeskolan evakueras

Nu stängs de delar av Getingeskolan där högstadiet går. Beslutet bygger på uppgifter från den utredning som redan gjorts om skolan.

I dag har fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen haft möte med den konsult som ska göra mätningar av inomhusmiljön på Getingeskolan. I samband med mötet kom också uppgifter från den utredning som gjordes i våras fram, och utredningen i kombination med den kartläggning elevhälsan gjort och samtal med vårdnadshavare ledde till att förvaltningschef Pauline Broholm Lindberg lämnade ifrån sig sitt arbetsmiljöansvar gällande årskurs 6-9 till barn- och ungdomsnämnden.

- Jag väljer att tillämpa försiktighetsprincipen. När jag har fått till mig nya fakta från utredningen i dag så väljer jag att ta beslut om evakuering av den del där elever har haft besvär, även om vi i dag inte vet hur många av eleverna som har besvär kopplade till inomhusmiljön, säger Tove Bergman (MP).

I utredningen framkommer att byggnaden innehåller material som kan ge dålig inomhusmiljö och att bottenplattan är kraftigt fuktpåverkad eftersom fukt tillförts från Suseån.

- Verksamheten arbetar nu intensivt med att möjliggöra undervisning för eleverna på kort sikt. Jag har också gett förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram beslutsunderlag för en lösning på lång sikt, det vill säga förslag på en ny skola, säger Tove Bergman (MP).

För årskurs 6 så stänger skolan på måndag för att ge personalen tid för planering. Årskurs sex kommer sedan att ha verksamhet utomhus tisdag och onsdag. Mer information om fortsättningen kommer.

Årskurs 7-9 kommer att vara lediga måndag till onsdag, och därefter kommer nya besked om planeringen.

Årskurs F-3 har verksamhet som vanligt.

Getinge bibliotek är stängt tillsvidare. Under stängningsperioden kan reserverade böcker istället hämtas på Harplinge bibliotek. De programpunkter som ingår i Kulturnatt+ den 29 september är flyttade till MB-huset.

Under tiden pågår arbetet med att få fram ersättningslokaler, ett arbete som är påbörjat. Samtidigt kommer den förelagda undersökningen på skolan att genomföras.

 

Frågor och svar

Varför evakuerar ni inte hela skolan?
Enligt utredningen är det i högstadiedelen som det finns en ökad risk för besvär. Det är den konstruktionen som kan ge dålig inomhusmiljö. Dessutom har de elever som uppvisat symptom som kan vara relaterade till inomhusmiljön vistats i just högstadiedelen.

Var ska eleverna gå nu?
Den frågan arbetar vi intensivt med att lösa just nu. Under måndagen fortsätter arbetet med att titta på ersättningslokaler. 

Behöver eleverna ta igen dessa lediga dagar?
Till viss del behöver tid tas igen eftersom skolplikten är förenad med ett antal obligatoriska undervisningstimmar. Hur och när det ska ske måste planeras och det kommer vi att återkomma med information om.

Hur kommer det sig att förskolebarnen kan gå kvar i samma byggnad?
Den nya förskolan är renoverad. Bottenplattan, som i de andra delarna av skolan är fuktdrabbad, har kapslats in i samband med renoveringen. Även dåligt konstruktionsmaterial i väggarna har bytts ut, och den delen av byggnaden har fått ett eget separat ventilationssystem anpassat efter nya byggnormer.

Varför har årskurs F-3 verksamhet som vanligt?
Utredningen visar att den delen av byggnaden är en gedigen byggnad med tåliga material i stomme och fasader. Där har heller inte eleverna uppvisat de symptom som några högstadieelever gjort.